Thaveniuska huset ligger vid Strandvägen 19-21 i Stockholm och är uppfört mellan 1884 och 1885 efter ritningar av arkitekt Isak Gustav Clason.

Thaveniuska huset, 2007
Thaveniuska huset, fris

Thaveniuska huset på Strandvägen i Stockholm byggdes 1884–1885 i italiensk renässansstil. Byggherren, byggmästare Evald Thavenius, anlitade arkitekten Isak Gustaf Clason för detta uppdrag. Clason hade ursprungligen tänkt sig att fasaddetaljerna skulle utföras i sandsten, men fick acceptera att det blev puts och gips istället, i enlighet med beställarens vilja. Clason lyckades dock att ge fasaden variation och mycket liv genom en raffinerad, stenliknande behandling av putsen och genom en intressant indelning av fasadytan med puts i olika färgnyanser.

Mellan övervåningens fönster finns sgraffitomålningar av Julius Kronberg föreställande lekande putti. Ett palats i Zaragoza i Spanien skall ha påverkat fasadens utformning.

I Thaveniuska huset tar Clason sina första steg att komma bort från 1800-talets fasadschematik med "påklistrade" attrapper och "oäkta" material. Denna idé till äktheten fortsattes konsekvent i en annan av Clasons byggnader vid Strandvägen, Bünsowska huset.

I den svenska moderna byggnadskonstens genombrott hade Isak Gustav Clason sin stora andel som föregångsman. Andra byggnader som bär Clasons namn är Adelswärdska huset, Östermalms saluhall, Hallwylska palatset samt en mängd andra byggnader i olika delar av landet. I Thaveniuska huset är Brandförsäkringsverkets kontor inrymt sedan 1932.

Litteratur och källorRedigera

Externa länkarRedigera