Öppna huvudmenyn

Tarquinii var den förnämsta av de 12 städer som bildade etruskiska förbundsstaten.

Staden grundades sannolikt redan på 800-talet f.Kr. Staden låg cirka 15 kilometer nordväst om Rom och 7 kilometer från kusten och var den etruskiska stad som låg närmast Rom och därför också oftast blev anfallen av romerska styrkor.

Staden låg strategiskt på en lättförsvarad höjd och kontrollerade kustslätten med tillgång till floden Marta som flyter från Bolsena ut i Tyrrenska havet.

Den var tidigt sannolikt redan på 700-talet ett handelscentrum med kontroll över mineralbrytningenMonti della Tolfa, som låg söder om staden. Samtidigt hade staden livlig kontakt med grekiska stadsstäter. Till en början importerade man keramik och metallsmycken. Snart tycks de ha tillverkats i Tarquinii också. På 500-talet utvecklades tekniken och i nenfro, som är ett slags vulkanisk, porig sten, skapade vackert huggna statyer, som sedan ofta bevakade och prydde ingången till gravar.[1]

Tarquinius Priscus var son till Damaratus från Korinth som hade flytt från sin hemstad och bosatt sig i Tarquinii och där gift sig och fått två barn, Aruns och Lucumo.[2]

Religionen och gravar syns ha varit mycket viktiga för etruskerna. De byggde stora underjordiska gravkammare och sarkofager rikt dekorerade och ofta försedda med uthuggna listor, som visade släkt och härkomst.

I Tarquinii föraktades Lucumo som son till en av en landsflyktig främling och hans hustru Tanaquil, driven av ärelystnad, förmådde honom att utvandra till Rom för att där vinna en mera lysande ställning. I Rom blev Tarquinius, som han nu kallades Tarquinius Priscus, förtrogen med kung Ancus Marcius som slutligen satte honom till förmyndare för sina söner.

Tarquinius Priscus lyckades sedan bli vald till kung - till myndlingarnas stora förtret - och utövade sedan kungamakten med klokhet och kraft.

Med hans trontillträde inleddes en period av starkt etruskiskt inflytande som inte upphörde förrän den romerska republiken bildades 509 f.Kr..

Talrika krig förekom mellan Tarquinii och Rom bland annat mellan 358 och 351 f.Kr. Under detta krig avrättades 307 romerska fångartorget i staden men romarna hämnades genom att avrätta 358 fångna aristokraterForum Romanum.

Etruskerna försvagades och 261 f.Kr. fick man ge upp kustområdet inklusive hamnstaden Graviscae.

Omkring år 200 f.Kr. tycks staden vara under total kontroll av Rom. Många betydelsefulla familjer hade övergivit staden och bosatt sig i Rom för karriär som senator eller annat ämbete.

FotnoterRedigera

Externa länkarRedigera