Öppna huvudmenyn
En tamkalkon

Tamkalkon (Gallopavo domesticus), en art av kalkon, vilken möjligen härleder sig från Mexikansk kalkon (Gallopavo mexicanus).

Arten härstammar från Mexiko, där den före européernas ankomst hölls tam av indianerna, som väl tamt den i deras land förekommande vilda arten. Antingen från Mexiko eller från Västindien fördes kalkonen (före 1524) till Spanien och därifrån s.å. till England; kort därefter kom den till Frankrike.

Kalkonen kallades då "Indisk tupp" (emedan Amerika då ofta benämndes Indien) och kringspriddes med förvånande hastighet, så att den redan före 1550-talet tycks ha blivit betraktad såsom en vanlig och i södra Europa från forntiden känd tamfågel. En sägen är, att den kommit till Europa över Calicut i nuv. sydvästra Indien, varför tyskarna kallat den "Kalikutischer Hahn" ("Kalikut-tupp"), vilket givit upphov till dess svenska namn.

Nu underhålles tama kalkoner över nästan hela Europa och finns i halvvilt tillstånd på en del ställen i England och Tyskland.