Ett talesätt är ett språkligt uttryck som syntaktiskt rättar sig efter den text eller det sammanhang där det ingår.

Se ävenRedigera