TF, Tf eller tf kan betyda:

Se ävenRedigera

  • Överföringsfunktion (engelska "transfer function") – en beskrivning av sambandet mellan insignal och utsignal för ett linjärt tidsinvariant system