Syrebrist kan syfta på:

  • Hypoxi – kroppens vävnader lider brist på syre.
  • Syrgasbrist – frånvaro av syrgas vid biokemiska processer