En sympatistrejk eller sympatiåtgärd är en stridsåtgärd som hålls för visat stöd för arbetare i en annan arbetskonflikt, med målet att öka trycket bakom den primära konflikten. Exempel på sympatistrejker är Ådalshändelserna 1931 och Hölökonflikten 1991.