Sydostlänken

föreslagen järnvägssträckning mellan Olofström och Karlshamn
Unknown BSicon "ABZq+l" Station on transverse track
75 Södra stambanan / Älmhult
Unknown BSicon "exPSL"
65 Hökön - Planerat mötesspår
Unknown BSicon "eHST"
54 Lönsboda - även planerat mötesspår
Unknown BSicon "exPSL"
40 Vilshult - Planerat mötesspår
Unknown BSicon "ABZgr" Unknown BSicon " "
36 Godsspår till Volvo
Unknown BSicon "eBHF"
33 Olofström - även planerat mötesspår
Unknown BSicon "exPSL"
21 Kylinge - Planerat mötesspår
Unknown BSicon "xABZgxr+r"
18 Gustavstorp, Blekinge kustbana svänger av
Stop on track
9 Mörrum
Unknown BSicon "hKRZWae"
Bro över Mörrumsån
Unknown BSicon "ABZg+r" Unknown BSicon " "
Vekerum, godsspår till Södra Cell Mörrum (planerat mötespår)
Junction both to and from right Unknown BSicon " "
Triangelspår för godståg mot Stillerydhamnen
Unknown BSicon "ABZgr" Unknown BSicon " "
Godsspår till Aarhus Karlshamn
Unknown BSicon "tBHFa@f"
0 Karlshamn
Unknown BSicon "tSTRe" Unknown BSicon " "
Pengabergstunneln 567 m
Straight track
Blekinge kustbana mot Karlskrona

Sydostlänken är namn på en planerad elektrifierad järnväg med sträckningen Älmhult-Olofström-Karlshamn. Trolig tid för byggstart för järnvägsbygget är åren 2027-2028.[1]

Sydostlänken kommer att koppla samman Blekinge kustbana med Södra stambanan. Från Olofström och norrut till Älmhult kommer den att följa nuvarande banvall (Sölvesborg-Olofström-Älmhults Järnväg), i princip en upprustning med elektrifiering och ett namnbyte. För sträckan Olofström–Karlshamn finns en järnvägsutredning med beslut om rekommenderad korridor. Kommande järnvägsplan kommer utreda och fastlägga en lämplig sträckning av den nya järnvägen mellan Olofström och Blekinge kustbana.[1]

Det är framförallt hamnen i Karlshamn och Volvo i Olofström som efterfrågar Sydostlänken.[källa behövs]

Regeringen meddelade i juni 2018 att 1,6 miljarder kronor kommer att investeras i byggandet av Sydostlänken med byggstart år 2024.[2][3]

Om banan Redigera

Banan, som kommer att byggas enkelspårig, kommer främst att användas av godståg men planeras även för persontrafik. Banan anpassas för en hastighet av 160 km/h och mötesspår planeras att byggas i Kylinge, Olofström, Lönsboda, Vilshult och Hökön. Resandestationer är tänkta att, förutom i Karlshamn och Älmhult, finnas i Olofström och Lönsboda.[4]

Se även Redigera

Källor Redigera

Noter Redigera