Swap

Wikimedia-förgreningssida

Swap kan syfta på:

  • Swapping – en metod att flytta hela processer till och från sekundärminne för att kunna köra flera processer parallellt, se paging
  • Swap (ekonomi) – en form av derivatinstrument
  • Swaption – ett derivat i form av en option att ingå ett ränteswapavtal