Swahili (olika betydelser)

Wikimedia-förgreningssida

Swahili kan avse:

  • Swahili – ett bantuspråk som talas i östra och centrala Afrika
  • Swahilier – en folkgrupp på Östafrikas kust
  • Swahili (kultur) – gemensamma kulturyttringar som historiskt bundit samman sultanat och småriken längs den östafrikanska kusten