Sveriges vänsterpressförening

Sveriges vänsterpressförening är en organisation för liberala redaktörer och ledarskribenter. Föreningen bildades den 30 juli 1905hotell Continental i Stockholm.

Frisinnade och liberala tidningsmän slöt sig samman för att de gemensamt kunde få mer inflytande än var för sig. Viktiga frågor som diskuterades vid den här tiden var unionsupplösningen med Norge (där vänsterpressen ville se en fredlig separation) och den allmänna rösträtten (som fullt ut förverkligades i riksdagsvalet 1921 när kvinnor fick rösta för första gången).

Namnet Sveriges vänsterpressförening kan i dag leda till förvirring då det inte handlar om en pressförening för socialister och socialdemokrater utan för liberaler. När föreningen bildades 1905 betraktades dock socialdemokrater, frisinnade och liberaler som vänster. När föreningen 2005 fyllde hundra år gavs jubileumsskriften Stridsfrågor och stilbildare - Liberal press i 100 års samhällsdebatt ut, med bidrag av bland andra Dagens Nyheters före detta chefredaktörer Svante Nycander och Hans Bergström.

Ordförande för föreningen Sveriges vänsterpressförening är sedan 22 november 2017 Gabriel Ehrling Perers, chefredaktör och ansvarig utgivare på Avesta Tidning och tidigare chefredaktör för Liberal Debatt och politisk redaktör på Dalarnas Tidningar.