Sveriges befolkning (databaser)

(Omdirigerad från Sveriges befolkning 1980)

Sveriges befolkning är en serie sökbara databaser, utgivna på CD- och DVD-ROM-skivor, innehållande persondata om alla Sveriges invånare vid några jämna årtal. Skivornas kanske främsta användningsområde är släktforskning. Projektledare för samtliga utgåvor har varit Carl Szabad.

Sveriges befolkning 1880, 1890 och 1900Redigera

Sveriges befolkning 1890 och 1900 utgavs 2003 respektive 2006 av Sveriges Släktforskarförbund i samarbete med SVAR. SVAR utgav 2010 på egen hand Sveriges befolkning 1880. Uppgifterna kommer från de utdrag ur husförhörslängderna eller församlingsböckerna som församlingarna sände in till Statistiska Centralbyrån, och gäller per den 31 december respektive årtal. Utdragen har dataregistrerats manuellt och kan därför innehålla vissa fel. Personuppgifter som ingår är fullständigt namn, yrke/titel, födelseår (ej exakt datum), kyrkobokföringsförsamling, bostadsort, födelseförsamling och familjeställning (civilstånd). Det redovisas även vilka personer som tillhörde samma hushåll (familj).

Sveriges befolkning 1910Redigera

Sveriges befolkning 1910[1][2][3] (ISBN 978-91-87491-10-8) gavs ut under Släktforskardagarna 2015. Skivan innehåller ca 5,5 miljoner poster. Skivan är producerad av Riksarkivet.

Sveriges befolkning 1930Redigera

Sveriges befolkning 1930[2][4][5] ska utges som dvd. Den kommer att innehålla förutom kön, yrke, geografiska hemvist och civilstånd på dem som levde då även innehålla information om skolår-utbildning, barn i hushållet och även inkomst och förmögenhet. Den kommer att vara klar år 2018. Det är ett samarbete mellan universiteten i Lund, Umeå och Göteborg, Stockholms stadsarkiv och Svenska Migrationscentret i Karlstad. Projektet leds och administreras av Riksarkivet SVAR.

Sveriges befolkning 1940Redigera

Sveriges befolkning 1940 kommer under 2018 att läggas upp på nätet under Arkiv Digitals "Allt-i-ett-abonnemang".

Sveriges befolkning 1950Redigera

Sveriges befolkning 1950 ligger ute på nätet under Arkiv Digitals "Allt-i-ett-abonnemang".

Sveriges befolkning 1960Redigera

Sveriges befolkning 1960 ligger ute på nätet under Arkiv Digitals "Allt-i-ett-abonnemang".

Sveriges befolkning 1970 och 1980Redigera

Databaserna är utgivna av Sveriges Släktforskarförbund 2002 respektive 2004. De är bearbetade versioner av skattemyndigheternas digitala mantalslängder för 1971 – de äldsta bevarade – respektive 1981. En mantalslängd upprättades i november året innan den gällde. För Västmanlands län saknas 1971 års mantalslängd i digital form, och samma sak gäller 1981 års längd för Göteborgs och Bohus län. Som ersättning har 1972 respektive 1980 och 1982 års längder använts.

De personuppgifter som redovisas i de utgivna databaserna är fullständigt namn (långa namn är förkortade i källmaterialet), födelsedatum (ej fullständigt personnummer), postadress, mantalsskrivningsförsamling, mantalsskrivningsfastighet samt födelseförsamling (för födda i Sverige 1947 och senare anges, liksom i all annan folkbokföring, födelsehemorten). Födelseland för utrikes födda personer redovisas inte, och inte heller adress för personer som haft skyddad identitet.

Sveriges befolkning 1990Redigera

Skivan utgavs 2011 av Riksarkivets avdelning Svensk Arkivinformation (SVAR). Det datamaterial som använts är de sista mantalslängderna som upprättades i Sverige, gällande för 1991. Utöver de uppgifter som ingår i Sveriges befolkning 1970 och 1980 redovisas här även civilstånd med datum för senaste ändring.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1910 på dvd - hd.se
  2. ^ [a b] Sveriges befolkning 1910 försenad
  3. ^ Sveriges befolkning 1910 släpps i augusti - hd.se
  4. ^ 1930 års befolkning på dvd - hd.se
  5. ^ 1930 års folkräkning klar 2018 - hd.se