Nordiska Blåbands- och Blå kors-rådet

Nordiska Blåbands- och Blå kors-rådet är ett samarbetsorgan för den nordiska Blåbandsrörelsen: