Sverigedemokratisk ungdom (1993)

svenskt nationalistiskt ungdomsförbund
För Sverigedemokraterna nuvarande ungdomsförbund, se Ungsvenskarna SDU.

Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) var ett svenskt nationalistiskt ungdomsförbund som var aktivt från 1990-talet till sent 2010-tal.[1] Förbundet etablerades ursprungligen 1993, men räknade officiellt sin historia från 1998 då Sverigedemokraterna gjorde sitt andra försök att skapa ett ungdomsförbund.[2][3]

Sverigedemokratisk Ungdom
Information
Förbunds­ordförandeJessica Ohlson (vilande efter 2017)
Historia
Grundat1993 respektive
1 november 1998
HuvudkontorStockholm
Ideologi(er)Nationalism

Under större delen av sin existens agerade organisationen ungdomsförbund till Sverigedemokraterna. 2015 bröt partiet med förbundet efter en långdragen konflikt, och grundade i stället ett nytt ungdomsförbund under namnet Ungsvenskarna SDU.[4] Som fristående förbund fick Sverigedemokratisk ungdom statsbidrag för verksamheten 2016 och höll årsmöte i september 2016. I december 2016 beslutade dock Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att inte ge något bidrag för 2017.[5]

I februari 2017 bildades partiet Alternativ för Sverige av personer kopplade till ledningen i SDU.[6] Därefter har förbundets operativa verksamhet upphört, förutom att förbundets sociala media använts för att dela Alternativ för Sveriges material.[7][8]

Organisationen var öppen för alla mellan 13 och 29 år, och angav som sitt syfte att "verka för sverigedemokratins tillväxt och ett ökat politiskt engagemang bland ungdomar i Sverige samt stärka den svenska identiteten och öka intresset för svensk historia och kultur."[9][10]

SDU utanför SVT under slutdebatten inför riksdagsvalet 2014.

HistoriaRedigera

Huvudartikel: Sverigedemokratisk Ungdoms historia
 
Klistermärke från SDU

Ursprunglig etableringRedigera

Sverigedemokraternas Ungdomsförbund (SDU) bildades 1993 med Robert Vesterlund som ordförande. Detta år startade också utgivningen av tidningen Ung Front, och SDU:s första demonstration hölls. Snart bytte förbundet namn till Sverigedemokratisk Ungdom. 1995 lades förbundet ner av moderpartiet. Detta förklaras av SDU på sin hemsida på följande sätt: "Den sverigedemokratiska rörelsen var vid denna tid så svag, att ideologiskt avvikande personer tog sig in och besatte höga poster, varpå moderpartiet så småningom beslöt sig för att knyta ungdomsverksamheten till sin egen organisation."[11] Vesterlund kom senare att lämna Sverigedemokraterna och startade i stället den nynazistiska internetpublikationen Info-14.

Efter nedläggningen av SDU integrerades ungdomsverksamheten i stället i själva partiet, vilket i praktiken innebar rabatterat partimedlemskap för ungdomar under tjugo år. Ungdomar hade också rätt till minst en plats i varje SD-styrelse på alla nivåer, och på våren 1995 blev SDU-Bulletinen en bilaga till SD-Bulletinen. En grupp vid namn Nationell Ungdom, som bildats 1995 som en ungdomsgrupp inom SDU, bröt sig under denna period ur organisationen för att senare bilda Svenska Motståndsrörelsen.[12]

NyetableringRedigera

SDU:s andra grundande ägde rum den 1 november 1998 när en grupp yngre sverigedemokrater samlades i Medborgarhuset i Stockholm. Man antog en rad punkter som skulle ligga till grund för ett principprogram, och landet delades in i fyra distrikt. Till förbundsordförande valdes Jimmy Windeskog, då bosatt i Borlänge, som varit ungdomsansvarig inom Sverigedemokraterna sedan 1995. Windeskog tog initiativ till startandet av SDU:s nuvarande medlemstidning Demokraten och så småningom också SDU:s kortlivade tidskrift för ideologisk och filosofisk debatt Samtal i Skamvrån.

Vid rikskongressen 2000 avgick Jimmy Windeskog som förbundsordförande och ersattes av Jimmie Åkesson från Sölvesborg. År 2005 ersattes Jimmie Åkesson, som då skulle bli ordförande i Sverigedemokraterna, av Martin Kinnunen. År 2007 överlämnade Kinnunen ordförandeskapet till Erik Almqvist. Under de kommande åren bildades nya distrikt och lokalavdelningar, bland annat SDU Sjuhärad och SDU Gävleborg.

2007-10: AktivismRedigera

År 2007 började SDU profilera sig som ett nationellt och värdekonservativt ungdomsförbund, bland annat genom att anta sidonamnet Ungsvenskarna, som är ett gammalt namn för Moderata ungdomsförbundet (MUF), och genom att använda en variant av MUF:s logotyp Engelbrektsbågen. För detta fick SDU kritik av MUF:s förbundsledning. Moderata Ungdomsförbundet påbörjade en juridisk process emot SDU för brott mot upphovsrätten, men fallet lades ned eftersom SDU backade och upphörde med användandet av symbolen. SDU startade även 2008 en community vid namn Ungsvensk där de använde en snarlik symbol. Ungsvensk lades ner 2010.

Hösten 2008 inledde SDU vad man kallar en "kampanj mot svenskfientlighet". I samband med kampanjen höll man en rad torgmöten i diverse städer. Torgmötena i Malmö uppmärksammades då SDU tvingades avbryta mötena på grund av ett stort antal motdemonstranter som överröstade deras tal. Efter ett första försök i Malmö 4 oktober gjorde man ett nytt försök den 18 oktober, med fler poliser men också fler motdemonstranter. Cirka 500 motdemonstranter samlades den 18 oktober i Malmö och 16 motdemonstranter omhändertogs av polis.[13] Båda mötena misslyckades. Det tredje torgmötet som SDU höll lördagen den 15 november 2008 i Malmö kunde dock hållas.

Våren 2009 fortsatte SDU sin kampanj. Den 25 januari 2009 höll ungdomsförbundet ett torgmöte på Norrmalmstorg i centrala Stockholm på eftermiddagen, vilket väckte stor medieuppmärksamhet, inte minst på grund av att ett sextiotal personer greps av polis och fördes till Kungsholmens polisstation för identifikation som misstänkta för ohörsamhet mot ordningsmakten då de överröstat mötet men även äggkastning förekom samt att strömmen bröts till högtalaranläggningen. En person misstänktes för våld mot tjänsteman efter att ha kastat sten mot polisen och en för försök till misshandel efter att ha försökt rusa fram till talaren Erik Almqvist.[14][15][16][17][18][19] En SDU-medlem blev fysiskt angripen i samband torgmötet av en okänd person.[17][20] Erik Almqvist sa från mikrofonen att När vi kommer till makten blir det hårdare tag. Då ska de här personerna inte få hålla på som de gör.[20]

Polisanmälning mot SDU-topparRedigera

Den 9 januari 2009 polisanmäldes 4 personer, däribland dåvarande ordförande Erik Almqvist, från SDU för att ha stängt in en reporter från Sveriges Radio ombord på en Estlandsfärja. Reportern hade med dold mikrofon och kamera infiltrerat organisationen sedan hösten 2008 med hjälp av Wallraffmetoden. Det var när hon avslöjades ombord på Estlandsfärjan M/S Victoria I den 9 januari som tumultet började.[21] I ett pressmeddelande sade Jimmie Åkesson att han ser det "som ytterst anmärkningsvärt att public service använder licensbetalarnas pengar till att i flera månader bedra och smygfilma politiskt engagerade ungdomar i privata situationer."[22]

Erik Almqvist sade att han aldrig trodde att det var en journalist som jobbade för Sveriges radio som stod där i hytten. Almqvist menade att de var rädda för att det var någon från AFA som var med för att dokumentera dem.[23] Utredningen mot personerna i SDU lades ner, vilket påstods bero på att det inte gick att styrka att något brott begåtts. Dock hade åklagaren Anita Gladh valt att inte lyssna på bandinspelning från händelsen, men uttalade att hon kanske skulle bestämma sig för att återuppta förundersökningen. Polisen betraktade inte ärendet som prioriterat.[24][25][26]

Konflikt med moderpartietRedigera

Erik Almqvist ersattes av William Petzäll som ordförande i november 2010, men denne lämnade sitt uppdrag redan under den följande våren. Vice ordförande Gustav Kasselstrand ersatte Petzäll som tillförordnad ordförande och valdes senare vid förbundskongressen samma år. Kasselstrands tid som ordförande kom att innebära en vidgad spricka mellan ungdomsorganisationen och moderpartiet.

Efter att Kasselstrand tillsammans med vice ordförande William Hahne år 2012 uttalat sig positivt om ett erkännande av Palestina avskedades Kasselstrand från sin post som politisk sekreterare vid riksdagen.[27]

Ledande medlemmar av ungdomsförbundet uttalade även sitt stöd till de ur SD uteslutna Erik Almqvist[28] och Patrik Ehn.[29]

Konflikten mellan Sverigedemokraterna och ungdomsförbundet nådde sin kulmen under våren 2015, då Kasselstrand och Hahne uteslöts ur moderpartiet då de enligt partiledningen haft samröre med den fascistiska organisationen Nordisk Ungdom.[30] De bägge gick emellertid ut med att de ämnade stanna kvar på sina poster inom ungdomsförbundet fram till nästa förbundskongress.

Brytning med SverigedemokraternaRedigera

12 september 2015 valdes Jessica Ohlson vid SDU:s förbundskongress till ny ordförande efter den avgående Gustav Kasselstrand. Strax därefter stängdes ungdomsförbundets hemsida ned och ersattes med en text[31] i vilken partistyrelsen meddelade att de bryter allt samarbete med SDU. Partistyrelsen avsåg att i stället bilda ett helt nytt ungdomsförbund. Jessica Ohlsson ansåg dock att ett sådant förfarande stred mot partistadgarna och hotade med att stämma partiet, då sådana beslut enligt henne endast kan fattas vid partiets landsmöte.[32]

Under förbundskongressen representerade Ohlson samma falang som Kasselstrand och Hahne, medan partistyrelsen lyfte fram Tobias Andersson som kandidat. Ohlsson vann omröstningen med 44 röster mot Anderssons 38.[33] I och med moderpartiets brytning med SDU krävde Ohlson, Kasselstrand och Hahne att Jimmie Åkesson och resten av partiledningen, vilka av Kasselstrand beskrevs som "grötmyndiga gödbukspolitiker", skulle avgå.[34]

Efter valet uteslöts Ohlson och övriga medlemmar i förbundsstyrelsen ur Sverigedemokraterna.[35]

1 oktober bildade Sverigedemokraterna ett nytt ungdomsförbund under namnet Ungsvenskarna SDU, där Tobias Andersson blev ordförande. [36]

Förbundet deltog i Almedalsveckan 2016. I augusti samma år lämnade förbundet in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med yrkanden om att Sverigedemokraterna ska lämna tillbaka domänen sdu.nu till förbundet.

Efter brytningen med Sverigedemokraterna har flera uteslutna SDU-toppar, inklusive Kasselstrand, Ohlsson, och Hahne, bildat partiet Alternativ för Sverige, och sedan dess har förbundet delat partiets material på sociala medier.[37]

Alternativ för SverigeRedigera

Ett antal personer knutna till ledningen i Sverigedemokratisk ungdom grundade i februari 2017 partiet Alternativ för Sverige.[38] Partiet lanserades formellt den 5 mars 2018, med tidigare SDU-ordföranden Gustav Kasselstrand som partiledare och SDU:s sista ordförande Jessica Ohlson som partisekreterare. Efter lanseringen valde de sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Olle Felten, Jeff Ahl och Mikael Jansson att lämna Sverigedemokraterna och i stället ansluta sig till Alternativ för Sverige.[39][40][41] Henrik Vinge, presschef hos Sverigedemokraterna, beskrev vid lanseringstillfället Alternativ för Sverige i starkt kritiska ordalag, och jämförde det nybildade partiet med Nordiska Motståndsrörelsen.[42]

FörbundsordförandeRedigera

Period Namn Stad
1993–1994 Robert Vesterlund[43] Stockholm
1998–2000 Jimmy Windeskog Borlänge
2000–2005 Jimmie Åkesson Sölvesborg
2005–2007 Martin Kinnunen Stockholm
2007–2010 Erik Almqvist Lund
2010–2011 William Petzäll Borås
2011–2015 Gustav Kasselstrand Göteborg
2015–2017 Jessica Ohlson Uppsala

IdeologiRedigera

Nationalismen var en central del av förbundets ideologi. Man belyste sammanhållning, samförstånd och trygghet som man menar är grunden för den nationella gemenskapen och hållbarheten. Man framhöll även den svenska identiteten som en fundamental del av hållbart samhällsbyggande; man ville värna om svenskheten och de svenska traditionerna.[44]

Inom ramen för nationalismen framhöll man den nationalistiska principen som utgångspunkt för allt samhällsbyggande. Man menade att nationalstaten är den optimala statsbildningen och att världen i teorin bör bestå av nationalstater.

Socialkonservatismen var en annan mycket viktig del av förbundets ideologi. Man ansåg att samhället ska byggas kring välbeprövade koncept. På detta sätt kommer samhället utvecklas organiskt och i ett tempo som gynnar samhället bäst.[44]

VerksamhetRedigera

KampanjerRedigera

SDU har bedrivit flera kampanjer, bland annat "Rör inte min mormor" 2003, "Vägra kallas rasist" 2004, "Vi tar ingen skit" 2010, “Värna friheten – motverka islamisering” 2010, “Nu handlar det om vårt land” 2010, “Vi är också ett folk – stoppa svenskfientligheten” 2011, "Stolt svensk" 2012[45] och "Världens bästa djurskydd" 2013.

Medlemstidningen hette tidigare Demokraten. Tidigare har även medlemstidningarna SDU-Bulletinen och Ung Front givits ut. Ung Front utgavs med sex nummer årligen mellan 1993 och 1997 och ersattes vid sin nedläggning av SDU-Bulletinen.

Mediala utspelRedigera

I mars 2012 ansökte SDU om Migrationsverkets projektstöd för frivillig återvandring. Man ansökte om en summa på 100 000 kr för projektet ”Borta bra men hemma bäst”. För dessa pengar skulle man ta fram 10 000 goodiebags fyllda med informationsflyers med FAQ, USB-stickor och DVD-skivor innehållande informationsfilmer på olika språk. Enligt SDU syftade projektet till att informera om, och uppmuntra till, återvandring. Dessa goodiebags skulle delas ut till de som fått permanent uppehållstillstånd och som nolltaxerat de senaste tio åren.[46]

Detta skapade stor debatt på sociala medier och olika nätforum. MUF:s och SSU:s förbundsordförande, Erik Bengtzboe och Gabriel Wikström, gick tillsammans ut i en debattartikel på DN och kallade projektet för ett ”smaklöst initiativ från SDU”.[47]

Internationella samarbetenRedigera

Sedan 2011 har förbundet kraftigt ökat sitt internationella utbyte med andra nationalistiska ungdomsförbund I Europa. Bland annat har man bedrivit samarbete med italienska La Destra,[48] österrikiska Ring Freiheitlicher Jugend,[49] danska Dansk Folkeparti och belgiska Vlaams Belang Jongeren.[50] Under våren 2013 rapporterades att SDU inlett ett officiellt samarbete med Front National de la Jeunesse, ungdomsförbund till franska Front National. SDU valde samtidigt att bjuda in fransmännen till Almedalsveckan i Visby för ett gemensamt seminarium.[51]

I april 2014 bildade SDU och tre högerextrema nationalistiska ungdomsorganisationer – belgiska Vlaams Belang, franska Nationella fronten och österrikiska FPÖ – ett gemensamt europeiskt ungdomsförbund, Young European Alliance for Hope.[52]

DemonstrationerRedigera

 
SDU demonstrerar i Linköping 2013.

10 april 2011 genomförde SDU en demonstration på avenyn i Göteborg under parollen ”Vi är också ett folk – stoppa svenskfientligheten”. Demonstrationståget, som enligt SDU:s egna uppskattning var på ungefär 100 deltagare, startade på Götaplatsen och gick längs med avenyn ner till Kungsportsplatsen. Ett stort polisuppbåd ledsagade demonstrationståget hela vägen på grund av kraftiga motdemonstrationer. Föremål som glasflaskor, stenar, ägg och en rökbomb kastades mot demonstrationståget.[53]

Väl framme på Kungsportsplatsen talade förbundsordförande Gustav Kasselstrand och riksdagsledamoten Erik Almqvist om svenskfientlighet. Gäster inbjudna från Italien talade om samarbete över landgränser mot mångkultur och massinvandring.[53]

Demonstrationen i Göteborg var startskottet för en av tre anordnade demonstrationer 2011. Senare under året genomförde man även en demonstration i Uppsala under parollen ”Stoppa vänstervåldet” till följd av att två SDU-medlemmar blivit misshandlade under en flygbladsutdelning i Uppsala.[54] I oktober senare samma år anordnades SDU:s största demonstration i Malmö där man demonstrerade under parollen ”Med folket för fosterlandet”.[55]

Den 25 maj 2013, i Linköping, demonstrerade SDU återigen för första gången sedan 2011. Denna gång gick demonstrationen under parollen "För Europa - mot EU!".

Avslag av UngdomsstyrelsenRedigera

För verksamhetsåret 2014 fick SDU för tredje gången i rad avslag av Ungdomsstyrelsen på sin ansökan om statsbidrag till ungdomsförbundets verksamhet. Ungdomsstyrelsen motiverade sitt beslut: "Vi har granskat er ansökan utifrån bidragets syfte, de villkor som regelverket ställer och genomfört en fördjupad prövning på lokal nivå. I granskningen har vi sett att era medlemsföreningar inte kan räknas som medlemsförening enligt förordningens definition (§6). De uppfyller inte villkoret om att ha antagit stadgar i demokratisk ordning."[56]

För verksamhetsåret 2015 beviljades SDU efter flera rättsprocesser, demonstrationer och kampanjande till slut 1,3 miljoner kronor av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen).

OrganisationRedigera

DistriktRedigera

SDU var uppdelat i sjutton olika distrikt[57]:


MedlemsantalRedigera

Expo skrev den 18 februari 2005 att SDU hade lite drygt 100 medlemmar.[58] Den 21 februari 2005 meddelade Sverigedemokraternas pressekreterare Mattias Karlsson dels att SDU hade cirka 150 medlemmar år 2000 när Jimmie Åkesson tog över som förbundsordförande efter Jimmy Windeskog (enligt SDU självt var dock medlemsantalet omkring 400, enligt förbundets tidning Demokraten! nummer 4 2000), dels att SDU hade drygt 400 medlemmar fördelade på mer än 40 orter över hela landet.[59] Förbundsordföranden Erik Almqvist uppgav dels den 29 september 2006 att medlemsantalet stigit mycket sedan valrörelsen 2006,[60] dels den 17 oktober 2006 att förbundet hade uppåt 500 medlemmar.[61] Den 23 december 2008 uppgav Erik Almqvist att medlemsantalet hade slagit ett nytt rekord, då det uppgick till 700 medlemmar.[62] I januari 2009 hade medlemsantalet stigit till cirka 900 medlemmar,[63] varav cirka 500 stycken var bidragsgrundande för statsbidrag från Ungdomsstyrelsen.[64][65][66] Den 28 mars 2009 låg medlemsantalet på 960 stycken och den 25 oktober 2009 låg medlemsantalet på 1662 stycken medlemmar och Sverigedemokratisk ungdom var därmed stort nog för att ansöka om statligt stöd. Den 8 september 2010 låg medlemsantalet på 2199.

Sedan dess har medlemsantalet redovisats den 31 december varje år.

År Antal
2011 2288[67]
2012 3307[68]
2013 3504[69]
2014 5054[70]
2015 4561[71]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ http://media.wix.com/ugd/103ca6_56daca4d500b4da88ad262cd28c9b643.pdf
 2. ^ ”SDU | Om oss”. SDU - Sverigedemokratisk Ungdom. Arkiverad från originalet den 23 augusti 2018. https://web.archive.org/web/20180823105837/http://www.sverigedemokratiskungdom.se/om-sdu. Läst 23 augusti 2018. 
 3. ^ Sverigedemokraternas milstolpar”. Expo.se. https://expo.se/2011/01/sverigedemokraternas-milstolpar. Läst 23 augusti 2018. 
 4. ^ ”SD bryter med SDU: ”Partiet menar allvar”. Svenska Dagbladet. 12 september 2015. http://www.svd.se/flashsd-bryter-med-sdu/om/konflikten-mellan-sd-och-sdu. Läst 12 september 2015. 
 5. ^ ”SDU och Sveriges Unga Muslimer mister stöd”. 19 december 2016. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/flera-ungdomsorganisationer-mister-bidrag. Läst 12 juli 2022. 
 6. ^ ”Nytt högerextremt parti fokuserar på Stockholm”. ETC. 7 mars 2017. https://www.etc.se/inrikes/nytt-hogerextremt-parti-fokuserar-pa-stockholm. Läst 12 juni 2022. 
 7. ^ ”SDU (@sdungdom) | Twitter”. twitter.com. https://twitter.com/sdungdom. Läst 1 maj 2018. 
 8. ^ ”Sverigedemokratisk Ungdom”. facebook. https://www.facebook.com/sdungdom. Läst 12 juli 2022. 
 9. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 10 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150110072126/http://sdu.nu/om-sdu/. Läst 17 januari 2015. 
 10. ^ http://media.wix.com/ugd/103ca6_6f542c6c57fa4d6985e37b1c29a4c159.pdf
 11. ^ ”SDU:s historia i korthet”. Sverigedemokratisk ungdom. Arkiverad från originalet den 13 maj 2009. https://web.archive.org/web/20090513001628/http://www.sdungdom.se/historik.php. Läst 2 juni 2008. 
 12. ^ ”Svenska extremhögern 1998”. motkraft.net. Arkiverad från originalet den 5 oktober 2015. https://web.archive.org/web/20151005125144/http://motkraft.net/temasidor/kamper-och-kampanjer/tema2/tema_svenska_extremhogern/. 
 13. ^ ”500 personer protesterade mot sd”. Sydsvenskan. 18 oktober 2008. Arkiverad från originalet den 21 oktober 2008. https://archive.is/20081021050121/http://sydsvenskan.se/malmo/article380150/Fullstandigt-kaos-vid-sd-demonstration.html. 
 14. ^ ”SD-manifestation stördes av äggkastning”. Sveriges Radio. 25 januari 2009. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=2590384. 
 15. ^ ”Ägg och stenkastning mot SDU”. Svenska Dagbladet. 25 januari 2009. http://www.svd.se/artikel_2373863. 
 16. ^ ”Flera motdemonstranter gripna”. Dagens Nyheter. 25 januari 2009. http://www.dn.se/sthlm/flera-motdemonstranter-gripna/. 
 17. ^ [a b] ”Massgripande efter protest vid SD-möte”. nyheter24.se. http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/44464-massgripande-efter-protest-vid-sd-mote. 
 18. ^ ”Ett 60-tal gripna efter SD-protest”. Sveriges Television. 25 januari 2009. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ett-60-tal-gripna-efter-sd-protest. 
 19. ^ ”60 gripna efter protest vid SD-möte”. Aftonbladet. 25 januari 2009. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11627518.ab. 
 20. ^ [a b] ”Stenkastning och misshandel vid SDU-möte”. Expo. 26 januari 2009. http://expo.se/2009/stenkastning-och-misshandel-vid-sdu-mote_2436.html. 
 21. ^ ”SD-politiker anmäld för reporterhot”. Svenska dagbladet. 17 februari 2009. http://www.svd.se/artikel_2481591. 
 22. ^ ”Paniken i SD”. Expressen. 18 februari 2009. http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/paniken-i-sd/. 
 23. ^ ”Almqvist: Vi ville utkräva ett svar”. Expressen. 17 februari 2009. Arkiverad från originalet den 20 februari 2009. https://web.archive.org/web/20090220102220/http://www.expressen.se/Nyheter/1.1469675/almqvist-vi-ville-utkrava-ett-svar. 
 24. ^ ”Expressen: Åklagaren ville inte ha in bevis mot SDU”. Arkiverad från originalet den 22 september 2010. https://web.archive.org/web/20100922090857/http://www.expressen.se/nyheter/1.1488333/aklagaren-ville-inte-ha-in-bevis-mot-sdu. Läst 12 november 2010. 
 25. ^ ”Expressen: SDU-ordföranden: "Det var väntat"”. Arkiverad från originalet den 22 september 2010. https://web.archive.org/web/20100922094531/http://www.expressen.se/nyheter/1.1488366/sdu-ordforanden-det-var-vantat. Läst 12 november 2010. 
 26. ^ Nyheter24: Utredningen mot SDU läggs ner
 27. ^ http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/649627-sd-petade-pressekreteraren
 28. ^ http://www.dn.se/debatt/helt-fel-lata-almqvist-ga/
 29. ^ https://www.interasistmen.se/granskning/sdu-toppar-till-forsvar-for-patrik-ehn/
 30. ^ http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6152111
 31. ^ ”SDU”. Sverigedemokraterna. Arkiverad från originalet den 12 september 2015. https://web.archive.org/web/20150912150751/http://sdu.nu/. Läst 12 september 2015. 
 32. ^ SVT Nyheter 12 september 2015, "SDU hotar stämma SD"
 33. ^ http://www.dn.se/nyheter/politik/sverigedemokraterna-bryter-med-sdu/
 34. ^ http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21406145.ab
 35. ^ Svenska Dagbladet 18 september 2015: Sverigedemokraterna utesluter SDU-toppar, läst 19 september 2015
 36. ^ ”Här är SD:s nya ungdomsförbund”. http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-sds-nya-ungdomsforbund/. Läst 1 oktober 2016. 
 37. ^ ”SDU (@sdungdom) | Twitter”. twitter.com. https://twitter.com/sdungdom. Läst 1 maj 2018. 
 38. ^ ”Nytt högerextremt parti fokuserar på Stockholm”. ETC. 7 mars 2017. https://www.etc.se/inrikes/nytt-hogerextremt-parti-fokuserar-pa-stockholm. Läst 12 juni 2022. 
 39. ^ ”Riksdagsledamot Olle Felten (SD) går över till Alternativ för Sverige”. Alternativ för Sveriges webbplats. https://alternativforsverige.se/riksdagsledamot-olle-felten-sd-g%C3%A5r-%C3%B6ver-till-alternativ-f%C3%B6r-sverige/. Läst 15 mars 2018. 
 40. ^ ”Riksdagsledamot Jeff Ahl (SD) går över till Alternativ för Sverige”. Alternativ för Sveriges webbplats. https://alternativforsverige.se/riksdagsledamot-jeff-ahl-sd-g%C3%A5r-%C3%B6ver-till-alternativ-f%C3%B6r-sverige/. Läst 27 mars 2018. 
 41. ^ https://www.svd.se/sd-tappar-ledamoter-i-samma-takt-som-svenska-akademien
 42. ^ https://www.expressen.se/nyheter/tidigare-sd-toppen-utmanar-akesson-med-nytt-parti/
 43. ^ Robert Vesterlund använde Robert Wennerstedt som alias under sin tid i Sverigedemokraterna och kom att uppfattas som en infiltratör[källa behövs].
 44. ^ [a b] ”A till Ö”. Sverigedemokratisk ungdom. Arkiverad från originalet den 15 mars 2013. https://web.archive.org/web/20130315221549/http://sdu.nu/a-till-o/. 
 45. ^ ”Därför lanserar vi kampanjen ”Stolt svensk””. Sverigedemokratisk ungdom. Arkiverad från originalet den 15 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120515144453/http://sdu.nu/kampanj/stolt-svensk/. 
 46. ^ ””Borta bra men hemma bäst” – SDU ansöker om bidrag från Migrationsverket för att underlätta återvandring”. Sverigedemokratisk ungdom. Arkiverad från originalet den 24 april 2012. https://web.archive.org/web/20120424025926/http://sdu.nu/2012/03/01/borta-bra-men-hemma-bast-sdu-ansoker-om-bidrag-fran-migrationsverket-for-att-underlatta-atervandring/. 
 47. ^ ”Smaklöst initiativ från SDU”. Dagens Nyheter. 5 mars 2012. http://www.dn.se/nyheter/politik/smaklost-initiativ-fran-sdu/. 
 48. ^ ”La Destra gästar SDU-kongressen”. Sverigedemokratisk ungdom. 22 augusti 2012. Arkiverad från originalet den 16 oktober 2012. https://web.archive.org/web/20121016124043/http://sdu.nu/2012/08/22/la-destra-gastar-sdu-kongressen/. 
 49. ^ ”EXTRA: Sverigedemokratisk Ungdom anordnar seminarium under Almedalsveckan med österrikiska Ring Freiheitlicher Jugend”. Sverigedemokratisk ungdom. 12 april 2012. Arkiverad från originalet den 15 april 2012. https://web.archive.org/web/20120415053805/http://sdu.nu/2012/04/12/extra-sverigedemokratisk-ungdom-anordnar-seminarium-under-almedalsveckan-med-osterrikiska-ring-freiheitlicher-jugend/. 
 50. ^ ”SDU och VBJ i aktion för ett självständigt Flandern”. SDU via Mynewsdesk. 9 september 2011. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sdu-och-vbj-i-aktion-foer-ett-sjaelvstaendigt-flandern-679820. 
 51. ^ ”SDU besöks av ledande europeiska ungdomspolitiker”. SDU via Mynewsdesk. 2 maj 2013. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sdu-besoeks-av-ledande-europeiska-ungdomspolitiker-861993. 
 52. ^ ”SDU bildar europeiskt ungdomsförbund”. Expo. 4 april 2014. http://expo.se/2014/sdu-bildar-europeiskt-ungdomsforbund_6468.html. 
 53. ^ [a b] ”SDU genomförde lyckad demonstration i Göteborg mot svenskfientlighet”. Sverigedemokratisk ungdom. 11 april 2011. Arkiverad från originalet den 18 juni 2011. https://web.archive.org/web/20110618055215/http://sdu.nu/2011/04/11/sdu-genomforde-lyckad-demonstration-i-goteborg-mot-svenskfientlighet/. 
 54. ^ ”Demonstrera med SDU på Söndag i Uppsala!”. Sverigedemokratisk ungdom. 2 juni 2011. Arkiverad från originalet den 2 maj 2013. https://archive.is/20130502180525/http://sdu.nu/2011/06/02/demonstrera-med-sdu-pa-sondag-i-uppsala/. 
 55. ^ ”Demonstration i Malmö imorgon”. Sverigedemokratisk ungdom. 14 oktober 2011. Arkiverad från originalet den 21 oktober 2011. https://web.archive.org/web/20111021041234/http://sdu.nu/2011/10/14/demonstration-i-malmo-imorgon/. 
 56. ^ Ungdomsstyrelsens beslut om statsbidrag till Sverigedemokratisk Ungdom. Läst 1 april 2014.
 57. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 28 september 2011. https://web.archive.org/web/20110928030450/http://sdu.nu/category/lokalt/. Läst 9 augusti 2011. 
 58. ^ Slätt, Richard (18 februari 2005). ”Åkesson for president?” (på svenska). Expo. Arkiverad från originalet den 24 november 2007. https://web.archive.org/web/20071124045441/http://expo.se/2005/48_1280.html. Läst 2 juni 2008. 
 59. ^ Karlsson, Mattias (21 februari 2005). ”“Skräphögen har talat!”” (på svenska). SD-Kuriren. Arkiverad från originalet den 13 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071013222036/http://www.sdkuriren.se/nyheter.php?action=fullnews&id=219. Läst 2 juni 2008. 
 60. ^ Enligt förbundets egna uppgifter. Foruminlägg av Sverigedemokratisk Ungdoms förbundsordförande Erik Almqvist på ungsvensk.se 2006-09-29.[död länk]
 61. ^ Enligt förbundets egna uppgifter. Foruminlägg av Sverigedemokratisk Ungdoms förbundsordförande Erik Almqvist på ungsvensk.se 2006-10-17.[död länk]
 62. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 2 juli 2019. https://web.archive.org/web/20190702100548/http://www.sverigedemokraterna.net/index.php?action=fullnews&id=1080. Läst 10 januari 2009. 
 63. ^ Enligt förbundets egna uppgifter. Foruminlägg av Sverigedemokratisk Ungdoms förbundsordförande Erik Almqvist på ungsvensk.se i januari 2009.[död länk]
 64. ^ ”Ungdomsförbunden växer”. Aftonbladet. 8 januari 2009. http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,70876102_852__,00.html. 
 65. ^ ”Ungdomsförbund växer mycket”. Norran. 7 januari 2009. Arkiverad från originalet den 24 maj 2012. https://archive.is/20120524190917/http://norran.se/2009/01/ungdomsforbundvaxermycket/. 
 66. ^ ”Ungdomsförbund ökar medlemsantal”. Sveriges Television. 7 januari 2009. Arkiverad från originalet den 24 maj 2012. https://archive.is/20120524190914/http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1363757. 
 67. ^ ”Nytt medlemsrekord i SDU!”. Sverigedemokratisk ungdom. Arkiverad från originalet den 11 december 2012. https://web.archive.org/web/20121211041722/http://sdu.nu/2012/06/04/nytt-medlemsrekord-i-sdu/. 
 68. ^ ”SDU rekordstort – växte med 45% under 2012”. Sverigedemokratisk ungdom. Arkiverad från originalet den 9 januari 2013. https://web.archive.org/web/20130109211926/http://sdu.nu/tag/medlemsrekord/. 
 69. ^ ”SDU slår medlemsrekord”. Dagens Nyheter. 6 januari 2014. http://www.dn.se/nyheter/politik/sdu-slar-medlemsrekord/. 
 70. ^ ”Medlemsrekord i SDU – ökade med 44% till 5054 medlemmar”. Sverigedemokratisk ungdom. 4 januari 2015. Arkiverad från originalet den 1 april 2015. https://web.archive.org/web/20150401000303/http://sdu.nu/2015/01/04/medlemsrekord-i-sdu-okade-med-44-till-5054-medlemmar/. 
 71. ^ ”SDU - Sverigedemokratisk Ungdom”. SDU - Sverigedemokratisk Ungdom. Arkiverad från originalet den 15 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160115081652/http://www.sverigedemokratiskungdom.se/#!Medlemsstatistik-f%25C3%25B6r-SDU-%25E2%2580%2593-kraftig-tillv%25C3%25A4xt-efter-brytningen-med-SD/rmjbi/568dfca60cf213ab2acb78a1. Läst 12 januari 2016.