Öppna huvudmenyn

Svenska vårdpersonalförbundet var ett svenskt fackförbund inom Landsorganisationen (LO) som ursprungligen bildades 1906 med namnet Sveriges fångvårdsmannaförbund och namnändrades 1963 till Svenska vårdpersonalförbundet. Det uppgick 1970 i Statsanställdas förbund.

Svenska vårdpersonalförbundet
Information
Ordförande
Karl Gutke, ordförande 1906-1910 och 1917
Historia
Grundat1906
Upplöst1970
HuvudorganisationLandsorganisationen, LO. Anslutning 1939.
Övrigt
Förbundstidning Svensk fångvårdstidskrift. Göteborg: Sveriges fångvårdsmanna förbund. 1907-1910. Libris 3239703 

Vård och vakt: organ för Sveriges fångvårdsmannaförbund. Stockholm: Sveriges fångvårdsmannaförbund. 1910-1954. Libris 3239712 

Statsanställd: största fackliga tidningen inom den statliga sektorn. Stockholm: Statsanställd. 1955-1995. Libris 3428042 

Innehåll

BakgrundRedigera

Trots försök före sekelskiftet att organisera personalen vid landets fångvårdsanstalter, så bildades yrkets första fackförening, Västra Sveriges fångvårdsbetjäntes förening, i Göteborg först 1906. Den fick en efterföljare i Stockholm året därpå.

HistoriaRedigera

 • 1906 bildades Sveriges fångvårdsmannaförbund på initiativ av föreningen i Göteborg. Ordförande blev Karl Gutke.
 • 1911 inrättades en begravningskassa.
 • 1923 hade förbundet 649 medlemmar. [1]
 • 1930 blev det möjligt för anställda vid icke-statliga institutioner som alkoholistanstalter och uppfostringsanstalter att bli medlemmar. Dittills hade bara personal vid de statliga fängelserna haft rätt att bli medlemmar.
 • 1950 hade förbundet 50 avdelningar med 1354 medlemmar.
 • 1963 bytte förbundet namn till Svenska vårdpersonalförbundet eftersom yrkesspridningen hade ökat under åren.
 • 1965 förstatligades polis-, åklagar- och exekutionsväsendet och ett antal medlemmar överfördes av den anledningen från Svenska kommunalarbetareförbundet.
 • 1966 fick förbundet, liksom andra inom staten, full förhandlingsrätt och kunde sluta kollektivavtal.
 • 1970 var man tvungna att effektivisera förhandlingarna på det statliga området. Statstjänarekartellen förslog inte längre. Åtta förbund och delar av ett nionde bildade därför tillsammans det nya Statsanställdas förbund.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Nordin, Rune (1981). Den fackliga arbetarrörelsen. 1, Uppkomst och utveckling (1. uppl.). Stockholm: Prisma i samarbete med Landsorganisationen i Sverige. Libris 256335. ISBN 91-518-1470-6 (inb.) 

Tryckta källorRedigera

 • Welander Lars-Olof, red (1999). Enskilda byråns handböcker. Fackliga organisationer - LO. Skrifter utgivna av Riksarkivet, 1402-4705 ; 10. Stockholm: Riksarkivet. Libris 2625630. ISBN 91-88366-43-X 

Vidare läsningRedigera

 • Ibring, Bernt (1957). Vård och vakt i 50 år: utgiven med anledning av Sveriges fångvårdsmannaförbunds 50-åriga tillvaro, 1906-1956. [Stockholm]: [förb.]. Libris 1857784 
 • Sveriges fångvårdsmanna-förbund 1906-1931. Göteborg: Henrik Struves boktryckeri. 1931. Libris 9951029