Svenska frivilligkompaniet, eller Svirkompaniet, var under finska fortsättningskriget (19421944) ett svenskt frivilligförband som till en början kämpade vid Svirfronten och sedermera deltog i det våldsamma slaget vid Tali-IhantalaKarelska näset 1944. Svenska frivilligkompaniets mannar hade högt anseende hos sina finländska vapenbröder, och fick idel lovord för sina insatser. Förbandet upplöstes på hösten 1944.

Minnesmonument över svenska frivilliga i Finland 1939–1944 bakom Finska kyrkan i Stockholm.

Svenska frivilligkompaniet bestod främst av manskap som hade valt att stanna kvar i Finland för fortsatt krigstjänst, sedan Svenska frivilligbataljonen hade upplösts på Hangöfronten. En del av kompaniets manskap var emellertid helt nyanlända frivilliga från Sverige. Kompaniet var underställt det svenskspråkiga finländska (finlandssvenska) infanteriregementet IR 13. Under sin existens tjänstgjorde totalt 404 man i kompaniet, dock inte samtidigt. I kompaniets tjänst stupade 41 man och 84 man sårades. I medeltal tjänstgjorde de i nio månader, men nio man gjorde tjänst där under hela kriget.

Den siste kvarvarande soldaten inom kompaniet, korpral Jan-Erik Kjellberg (tidigare Högberg), avled 2021 och nämndes i finländsk press.[1]

Kompanichefer redigera

 
Kpistskytt från Svenska frivilligkompaniet vid Svirfronten 1943. Fotograf Carl Oskar Nilsson

Andra kända medlemmar redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera