Mellanfreden i Moskva (finska: Moskovan välirauha) är benämningen på det fredsfördrag som undertecknades av Sovjetunionen och Finland efter fortsättningskriget. Avtalet undertecknades den 19 september 1944.

Mellanfreden i Moskva
Finnish areas ceded in 1944.png
De områden som överlämnades till Sovjetunionen efter Finska fortsättningskriget. Porkkala återlämnades till Finland år 1956, tidigare än vad det 50-åriga kontraktet talade om.
Typbilateralt avtal
Innehållfred efter Finska fortsättningskriget
Signerades12 september 1944
PlatsMoskva, Ryska SFSR, Sovjetunionen
Parter2
Ratificerat avSovjetunionen
Finland

FredsvillkorRedigera

I fråga om områdesöverlåtelser, följde fördraget Moskvafredens krav. Finland skulle överlåta Karelska näset, Ladogas norra del, samt Sallaområdet. Därtill krävde Sovjetunionen att Petsamo skulle överlåtas samt att Hangöområdet, som ingått i Moskvafreden, skulle bytas ut mot en arrendering av Porkkalaområdet under 50 år. Förutom områdeskraven krävdes Finland på 300 miljoner dollar i krigsskadestånd, att Finlands kommunistiska parti skulle tillåtas verka, och att fascistiska organisationer skulle upplösas (och även förment fascistiska, såsom Lotta Svärd-organisationen) samt att de tyska trupperna skulle fördrivas från Lappland. Fördrivningen av tyskarna gav upphov till Lapplandskriget.

Verkställandet av mellanfredsfördraget övervakades i Finland av den allierade kontrollkommissionen som leddes av den sovjetiska generalöversten Andrej Zjdanov. Kommissionen bestod av enbart en britt, de resterande medlemmarna var från Sovjetunionen.

Mellanfreden eller mellanfredstidenRedigera

I senare ögon kan namnet mellanfreden verka förvirrande, men namnvalet beror på att ifrågavarande fred knöts enbart mellan Finland och Sovjetunionen och att det enbart var ämnat att vara i kraft tills ett nytt fördrag skrivits under. Det andra världskriget fortsatte ännu efter att fortsättningskriget avslutats, och ett fredsfördrag mellan alla länder (utom Tyskland och Japan) skrevs under först i Paris 1947. Vid detta tillfälle förnyades också fredsfördraget mellan Finland och Sovjetunionen, med samma innehåll som i mellanfredens avtal. Fred mellan Finland och Storbritannien, samt alla andra samväldesstater som förklarat Finland krig den 5 december 1941, undertecknades först vid Parisfördraget 1947.

Mellanfreden i Moskva bör inte blandas samman med Moskvafreden, som innebar slutet för vinterkriget 1940. Tiden mellan Moskvafreden och fortsättningskriget har kallats för "mellankrigstiden" i Finland, trots att denna term även används för (och kan misstas) för tiden mellan första- och andra världskriget.

Ordet mellanfred syftar även på att krigshandlingarna inte var slut för Finlands del i och med mellanfreden, på grund av det ovannämnda Lapplandskriget.

Se ävenRedigera