Så kallade beredskapsfilmer producerades i Sverige under andra världskriget då det svenska försvaret låg i beredskap för att försvara landet mot fientliga anfall. Beredskapsfilmer kallas de spelfilmer från krigsåren som berör soldatlivet, krig, ockupation eller ett lands inre fiende.[1] De utspelar sig ibland i historisk tid men de flesta är samtidskildringar; bland dem finns både komedier och allvarliga dramer.

Från inspelningen av komedin Landstormens lilla argbigga 1941.

I vidare bemärkelse kan även de reportage och informationsfilmer om Sveriges försvar som gjordes under krigsåren kallas beredskapsfilmer. De flesta av dessa producerades eller beställdes av Försvarsstabens filmdetalj.[2]

SpelfilmRedigera

Som den första beredskapsfilmen räknas komedin Landstormens lilla Lotta som hade premiär efter krigsutbrottet hösten 1939. Militärfilmen Kadettkamrater från samma år visar på ett brott med 1930-talets buskisfilmer i soldatmiljö; med krigets allvar följde en mer respektfull framställning av det svenska militärlivet.[3] Produktionen av beredskapsfilmer ökade 1940 efter tyskarnas ockupation av Danmark och Norge i april detta år.[4] Krigets närhet avspeglas bland annat i de mer seriösa militärfilmerna Alle man på post (1940) och Första divisionen (1941).[5] Efter tyskarnas krigsmotgångar 1943 och det förändrade politiska läget kom en rad så kallade ”ockupationsfilmer”. Det var antinazistiska melodramer som utspelade sig i länder ockuperade av en främmande makt. De mest omtalade i denna genre är Det brinner en eld (1943) och Excellensen (1944). [6]

Beredskapsfilmer i urvalRedigera

KällorRedigera

  • Svensk filmografi del 3, 1930-1939, redaktör Torsten Jungstedt, Stockholm: Svenska filminstitutet, 1979. ISBN 91-85248-10-X
  • Svensk filmografi del 4, 1940-1949, redaktör Lars Åhlander, Stockholm: Svenska filminstitutet, 1980 ISBN 91-85248-14-2
  • Svensk spelfilm under andra världskriget, Jan Olsson, Lund: LiberLäromedel, 1979. ISBN 91-40-30265-2
  • Svensk filmdatabas

NoterRedigera

  1. ^ Olsson, 1979, sid 63.
  2. ^ Försvarsstabens filmdetalj, Svensk filmdatabas
  3. ^ Olsson, 1979, sid 70.
  4. ^ Beredskapspojkar; Kommentar, Svensk filmdatabas
  5. ^ Olsson, 1979, sid 78-79.
  6. ^ Olsson, 1979, sid 112-113.