Svenska Rayon-aktiebolaget var ett svenskt företag inom syntetmaterialbranschen. Verksamheten startade i Älvenäs söder om tätorten Vålberg år 1942 som en ansats till att förse Sveriges textilindustri med råvara under landets avspärrning under andra världskriget.

Cellullfabriken under byggnad i Älvenäs 1941

HistoriaRedigera

 
Cellullfabriken 1956

Kooperativa förbundet (KF) anlade år 1941 Älvenäs cellullfabrik[1] för tillverkning av viskos, verksamheten startade 1942. Syftet med fabriken var att skapa inhemsk produktion av syntetmaterial eftersom landet under andra världskriget var avspärrat och utrikeshandeln var starkt begränsad. Årsproduktionen var planerad att vara tillräcklig för 2,5 miljoner skjortor. Vid anläggningen tillverkades först rayonsilke för textilindustrin och senare även rayoncord för användning i bildäck.

KF kom att äga hälften av bolaget och privata intressen resten. Statlig offentlig upphandling garanterade driften. Under hela anläggningens drift var arbetsmiljön dålig och personalomsättningen därför hög. År 1959 köpte KF ut de andra intressenterna. Efter att ha diskuterat olika alternativ, bland annat samgående eller försäljning, byggde man 1966 en nylonfabrik intill rayonfabriken. Genom detta förfarande hoppades man få kontroll över den svenska marknaden. Företaget hade som flest anställda i mitten av 1960-talet då man sysselsatte cirka 1 500 personer.

Hård internationell konkurrens ledde till att man 1975 lade ner satsningen på nylontillverkning. Samma år stoppades tillverkningen av rayoncord eftersom däcktillverkarna gick över till stålcord istället för textilcord. 1976 var antalet anställda cirka 800. 1977 var företaget konkursmässigt men Överstyrelsen för ekonomiskt försvar gick in och tillfälligt garanterade fortsatt drift. Produktionen minskade successivt och i slutet av 1980-talet hade fabriken cirka 300 anställda. KF sålde verksamheten som 1993 togs över av företaget Hebi Health Care med hjälp av Refaat El-Sayed. 2004 lades den sista delen av verksamheten ned. Under 2009 revs delar av fabriken, i samband med rivningsarbetet eldhärjades delar av byggnaderna.[2][3]

StatistikRedigera

Antal anställda och produktion i ton 1943–1988Redigera

År Antal anställda Rayonull Rayonsilke Rayoncord Nylonsilke Stapelfiber Cord och nylon Produktion
1943 467 3 367 - - - - - -
1944 436 7 183 - - - - - -
1945 396 5 967 - - - - - -
1946 423 7 377 - - - - - -
1947 439 11 516 - - - - - -
1948 578 10 426 - - - - - -
1949 782 10 911 20 - - - - -
1950 1 005 11 828 491 - - - - -
1952 1 182 8 166 891 1 016 - - - -
1954 1 235 12 002 838 2 263 - - - -
1956 1 393 16 135 1 124 3 169 - - - -
1958 1 245 19 109 1 475 3 004 - - - -
1960 1 308 20 087 1 079 3 592 - - - -
1962 1 394 22 286 1 103 4 304 - - - -
1966 1 212 26 713 - 4 527 435 - - -
1967 1 140 30 510 - 4 290 550 - - -
1968 1 097 31 017 - 4 586 632 - - -
1969 1 144 30 198 - 4 507 714 - - -
1970 1 136 30 159 - 4 785 1 276 - - -
1971 1 174 31 839 - 4 575 1 270 - - -
1972 1 167 33 468 - 3 805 1 281 - - -
1973 1 099 33 844 - 3 007 1 297 - - -
1974 1 042 - - - - 32 700 3 600 -
1975 920 - - - - 18 600 2 000 -
1976 787 - - - - 30 600 - -
1977 740 - - - - 30 100 - -
1978 717 - - - - 35 200 - -
1979 691 - - - - 37 000 - -
1980 658 - - - - 36 500 - -
1981 540 - - - - - - 33 700
1982 522 - - - - - - 38 000
1983 526 - - - - - - 40 000
1984 532 - - - - - - 40 100
1985 459 - - - - - - 33 400
1986 432 - - - - - - 22 400
1987 370 - - - - - - 22 900
1988 271 - - - - - - 20 300

Försäljning och resultat i miljoner kronor 1943–1988Redigera

År Försäljningsvärde Omsättning Nettofakturering Fakturerad försäljning Resultat före bokslut
1943 9,785 - - - -
1944 49,494 - - - -
1945 33,752 - - - -
1946 39,108 - - - -
1947 31,501 - - - -
1948 32,186 - - - -
1949 28,433 - - - -
1950 36,729 - - - -
1952 42,7 - - - -
1954 59,4 - - - -
1956 74,3 - - - -
1958 78,3 - - - -
1960 79,4 - - - -
1962 88,5 - - - -
1966 - 97,4 - - -
1967 - 110,6 - - -
1968 - 110,0 - - -
1969 - 113,0 - - -
1970 - - 119,6 - -
1971 - - 129,3 - -
1972 - - 133,7 - -
1973 - - 152,6 - -
1974 - - - 195,1 +28,6
1975 - - - 134,4 -27,6
1976 - - - 135,8 -32,1
1977 - - - 172,4 -20,6
1978 - - - 218,0 -25,3
1979 - - - 230,4 -19,1
1980 - - - 239,5 +0,1
1981 - - - 270,7 +0,1
1982 - - - 350,5 -0,9
1983 - - - 414,4 -1,2
1984 - - - 384,0 -17,1
1985 - - - 402,7 -38,2
1986 - - - 285,5 -6,4
1987 - - - 271,0 +13,4
1988 - - - 259,1 +9,3

Vidare läsningRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Digitaltmuseum.se: Älvenäs cellullfabrik, även kallat Svenska Rayon, strax söder om tätrten Vålberg, läst 19 januari 2020
  2. ^ NWT.se 15 oktober 2009: Industrihotell utrymt efter brand i rivningsbyggnader, läst 16 oktober 2009
  3. ^ SvD.se 15 oktober 2009: Varning i Värmland efter brand, läst 16 oktober 2009

WebbkällorRedigera

Externa länkarRedigera