Know-how

färdigheter och praktiska kunskaper
(Omdirigerad från Know how)

Know-how är färdigheter och kunskaper användbara i näringslivet, exempel som resurs inom ett företag.[1] De brukar räknas som en del av en organisations humankapital. För att man till exempel ska kunna göra en produkt så måste man veta hur man ska göra. Den ingår i produktionsfaktorerna.

Referenser redigera