Svenska Litteratursällskapet

svenskt forsknings- och litteratursällskap
Ej att förväxla med Svenska litteratursällskapet i Finland som delar ut Svenska litteratursällskapets pris.

Svenska Litteratursällskapet, vilket grundades den 21 januari 1880 av bland andra Henrik Schück, har som syfte att verka för litteraturvetenskaplig forskning, ge ut svensk litteratur från och med reformationstiden, sådan den föreligger i handskrift eller i äldre sällsynta tryck, samt att samla och offentliggöra bidrag till svensk bibliografi och litteraturvetenskap. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, Sveriges äldsta litteraturtidskrift.

Externa länkarRedigera