Sven Torsten Gunnar Unger, född den 8 oktober 1947, är en svensk advokat.[1] Han är son till redaktör Gunnar Unger och bror till domprost Johan Unger.

Unger avlade juris kandidatexamen från Lunds universitet 1972 och genomförde tingstjänstgöring 1973–1975. Han arbetar sedan 1978 som advokat vid Carl Swartling advokatbyrå respektive advokatbyrån Mannheimer Swartling, åren 1983–2010 som delägare. Han var 1992–1996 ordförande för Sveriges advokatsamfund. Han har varit ledamot av Pressens opinionsnämnd, och vice ordförande i Stockholms Handelskammare.

Under sin studietid i Lund blev Unger omtalad genom att 1971 väljas till redaktör för kårtidningen Lundagård men att, på grund av ändrad politisk majoritet inom Lunds Studentkår, även bli avsatt från denna post innan han hunnit ge ut ett enda nummer.[källa behövs]

År 1979 blev han ledamot av Uarda-akademien i Lund och 1993 hedersledamot av Malmö nation. Unger är sedan 2017 ordförande i Alf Henrikson-sällskapet.

SkrifterRedigera

Böcker

 • Ord i bild – Från abrakadabra till övertoner. En bok om bildspråk, bakgrund och betydelser. 2017, Oscarsfors
 • Ordet är Fritt – mycket fritt. 2015, Oscarsfors.
 • Bolagsstämma i praktiken. En teoribok. 2014, Oscarsfors.
 • Inga ord efter mig. Ett litet, litet utsnitt ur svenska språkets öden och äventyr. 2012, Oscarsfors.
 • Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden. (tillsammans med Bertil Bengtsson och Harald Ullman), 2009, 2013 och 2019, Jure.
 • Det uppochnedvända timglaset – en samling betraktelser, Stockholm 1999 (2:a upplagan 2001), Jure.

Artiklar

 • Dikt och ära. Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. TSA 1982:6-7.
 • Om språkfel och fel språk. TSA 1982:4.
 • Författningsnisse. TSA 1983:2.
 • Om protokoll. Advokaten 1986:2-3.
 • Får jag tala med koncernchefen! Advokaten 1987:1.
 • Får myndigheter i avtal åtaga sig att iakttaga sekretess? Festskrift till Sveriges advokatsamfund 1887–1987, 1987.
 • Sveriges Rikes Lag 1989 – en recension. Advokaten 1989:februari.
 • Konsten att inte sluta avtal. Festskrift till Gotthard Calissendorff, 1990.
 • Om bevis. Advokaten 1991:2.
 • Mellan hägg och stämma. Advokaten 1992:2.
 • Om domstols och skiljenämnds behörighet att förelägga vite i dom om fullgörelse. Festskrift till Håkan Strömberg, 1992.
 • När blir ett middagssällskap ett enkelt bolag? Maträtt, 1994.
 • Att odla vildflor. Rättsfall att minnas. Skrift till Jan Hellner, 28 oktober 1997.
 • Professionsansvar för advokater och andra rådgivare. Inledning vid Nordiska Juristmötet i Helsingfors, 2002.
 • Recension av ”Gastronomiska undersökningar” – en festskrift av Nils Jareborg. Juridisk Tidskrift 2002/03:3, Juridisk Tidskrift.
 • Special Features of Swedish Corporate Governance. Skrift publicerad av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2006, Kollegiet för svensk bolagstyrning.
 • Rätt och språk. Vänbok till Sten Heckscher, 2012.
 • Advokatverksamhet i aktiebolag. Sveriges advokatsamfund 125 år, 2012.
 • Regler om advokats marknadsföring. Sveriges advokatsamfund 125 år, 2012.
 • Malmö och näktergalen. Om Hjalmar Gullberg. Jubileumsskrift Malmö Nation 125 år, 2015.
 • Om avtals slut – särskilt om frågan: när upphör ett avtal som inte säger när det upphör? Boken "Bertil Bengtsson 90 år", 2016.
 • GARANTERAT FÖR SENT eller OM LAGS BEGRIPLIGHET jämte vissa utvikningar, Festskrift till Stefan Lindskog, 2018.
 • Om att frånträda styrelseuppdrag, Vänbok till Anne Ramberg, 2019.

Sven Unger har varit ledamot av redaktionskommittén för följande skrifter.

Externa uppdragRedigera

 • Ledamot av juridiska linjenämnden vid Stockholms universitet, 1986–1992.
 • Ordförande i Sveriges advokatsamfund, 1992–1996.
 • Ordförande i Klubb S:t Erik, för studenter som tävlar i nordisk processtävling, 1997–2008.
 • Styrelseledamot i European Air Law Association, 1998–2007.
 • Ledamot av Pressens Opinionsnämnd, 1999–2005.
 • Styrelseledamot i AB Handelns Utredningsinstitut, 1997–2011.
 • Ordförande i Stiftelsen Solstickan, 2000–2007.
 • Vice ordförande i Stockholms Handelskammare, 2004–2010.
 • Ordförande i Stiftelsen Stockholms Sjukhem, 2007–2014.
 • Ordförande i Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning 2011–2018; ledamot sedan 1991.
 • Styrelseledamot i Helge Ax:son Johnsons Stiftelse sedan 2015.
 • Styrelseledamot i Stina och Erik Lundbergs stiftelse sedan 2015.
 • Ordförande i Alf Henrikson-sällskapet 2017–2019.

KällorRedigera

NoterRedigera

Företrädare:
Bengt Ljungqvist
Ordförande Sveriges advokatsamfund
1992–1996
Efterträdare:
Leif Ljungholm