Svampodling eller fungikultur är odling av svampar för livsmedel, läkemedel eller andra ändamål.

Skördning av ostronskivling.
Odlad Shiitake, 24 timmar mellan fototagningarna.

Eftersom svampar är ett annat rike än växter, och svampar är heteotrofa, är svampodling väsensskilt från växtodling. Medan växter behöver ljus och vatten för att bedriva fotosyntes, behöver svampar kolhydrater för att bedriva sin ämnesomsättning. Svampar förökar sig med sporer.