Suttung

jätte i nordisk mytologi
Louis Huard - Giant Suttung and the Dwarfs

Suttung är en jätte i nordisk mytologi som en tid äger inspirationens mjöd, suttungamjödet.

Suttung erhåller mjödet efter att han tagit med dvärgarna Galar och Fjalar ut på sjön för att dränka dem. De har nämligen orsakat hans föräldrars död. Dvärgarna blir rädda och ber om att få leva. När jätten inte lyssnar på dem erbjuder de till slut honom ett dyrbart mjöd (skaldemjödet). Han förs till berget Hnitbjörg där mjödet finns och tar mjödet i lösen som hämnd för sina föräldrars död. Mjödet gömmer han sedan djupt inne i Hnitbjörg och sätter sin dotter Gunnlöd som vakt.

Se ävenRedigera