Sumerisk mytologi

mytologiska berättelser med ursprung i Sumer, Mesopotamien

Sumererna praktiserade en polyteistisk religion och den sumeriska mytologin innehöll gudar och gudinnor som representerade naturkrafter och närvaro av andra väsen på ungefär samma sätt som gestalterna i den grekiska mytologin. Ursprungligen troddes gudarna ha skapat människorna som sina tjänare men därefter befriat dem från dessa tjänande uppgifter när de blev för svåra att handskas med.

Många av berättelserna i den sumeriska religionen påminner starkt om berättelserna i andra religioner i Mellanöstern. Till exempel liknar Bibelns beskrivning av människans skapelse och Noas ark sumeriska berättelser. Sumerernas gudar och gudinnor liknar också dem hos akkaderna, kanaanéerna och andra folk. Även till den grekiska mytologin finns många paralleller, till exempel mellan Inannas nedstigande till underjorden och Persefones.

Kosmologi

redigera

Universum blev till när Nammu, en formlös avgrund, kollapsade och gav upphov till An, himmelsguden, och Ki eller Ninhursag, jordgudinnan. Dessa gudar skapade Enlil, vindguden som blev gud över de andra gudarna. Enlil blev emellertid fördriven från den himmelska boningen Dilmun efter att ha våldtagit Ninlil som födde honom mångudinnan Sin, också känd som Nanna. Sin och Ningal födde därefter Inanna, krigets och kärlekens gudinna, och Utu (alternativt Shamash), solguden. Under sin tid i exil blev Enlil fader till tre andra underjordsgudar, bl.a. Nergal.

Nammu födde också Enki, vattenavgrunden Abzus gud och den som hade makten över Me, de heliga dekret med vilka den fysiska världen och samhällets lagar styrdes.

Detta gav upphov till världen så som vi känner den.

Gudar och demoner

redigera

I sumerisk mytologi fanns ett stort antal gudar och demoner. De viktigaste gudarna utgjorde tillsammans en familj i flera släktled, men dyrkades i olika städer. Gudarna representerade även olika naturelement.

Gud Funktion Stad
An himmelsgud Uruk
Ki jordgudinna, gemål till An Uruk
Enki jordens och vattnets gud Eridu
Ninhursag gemål till Enki Eridu
Enlil vindens gud Nippur
Ninlil gemål till Enlil Nippur
Nanna mångud Ur
Ningal gemål till Nanna Ur
Inanna himmelsgudinna Uruk
Utu solgud Sippar
Ninurta plogens gud Lagash

Dessutom fanns i folkets tro goda och onda demoner.

Källor

redigera

De äldsta kända skrifterna som berör den sumeriska kosmologin kommer från Enheduanna

Se även

redigera