Suàn shù shū (筭數書) eller Texter om beräkningar är den äldsta kända kinesiska matematiska texten och dateras till mellan 202 f.Kr. och 186 f.Kr..

Texten hittades i gravkammare M247 på begravningsplatens nära Zhangjiashan i Hubeiprovinsen vid utgrävningar 1983. Gravkammaren tillhörde en anonym civil tjänare under den tidiga Västra Handynastin. I gravkammaren fanns 1200 bambustavar skrivna med bläck. Ursprungligen var stavarna sammanbundna men banden som höll dem samman hade förmultnat och det tog kinesiska vetenskapsmän 17 år att sätta placera stavarna i rätt ordning. Förutom det matematiska texterna innehåller stavarna stadgar, lag och terapeutiska texter.

Suàn shù shū innefattar 200 stavar skrivna med bläck av vilka 180 var intakta, de andra hade ruttnat. Stavarna beskriver 69 matematiska problem från en mängd olika källor. Två namn, Wáng och Yáng, hittades i texterna och det var troligen två av skrivarna. Varje problem består av en fråga och ett svar följt av en metod för att komma fram till svaret. Problemen innefattar: elementär aritmetik, bråk, invers fördelning, faktoriseringav tal, geometrisk funktion, ränteuträkningar och problemhantering, omvandling mellan olika enheter, regula falsi-metoden för att finna roten och utdragningen av ungefärliga Kvadratrötter, uträkningar av volym för olika tredimensionella former, relativ storlek på en kvadrat och dess inskrivna cirkel, beräkning av en rektangels okända sida med hjälp av en känd sida samt arean. Alla beräkningar av omkrets och area av cirklar är ungefärliga eftersom man utgick ifrån π = 3.

Texten har översatts till engelska av Christopher Cullen, direktör för Needham Research Institute.[1]

NoterRedigera

KällorRedigera

  • Christopher Cullen: The Suan shu shu Writings on reckoning, Needham Research Institute, pdf free download [1]
  • Christopher Cullen, The Suàn shù shū Image, “Writings on reckoning”: Rewriting the history of early Chinese mathematics in the light of an excavated manuscript, Historia Mathematica, in Press (2006).[2]
  • Dauben, Joseph W. (2004). "The Suan Shu Shu (A Book on Numbers and Computation), A Preliminary Investigation" in Form, Zahl, Ordnung, 151–168. München: Franz Steiner Verlag. ISBN 3515085254.
  • Dauben, Joseph W. (2007). "Chinese Mathematics" in The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India, and Islam: A Sourcebook, 187–384. Edited by Victor J. Katz. Princeton: Princeton University Press. ISBN 0691114854.
  • Guilin Liu, Lisheng Feng, Airong Jiang, and Xiaohui Zheng. (2003). The Development of E-mathematics Resources at Tsinghua University Library (THUL)," in Electronic Information and Communication in Mathematics, 1–13. Edited by Fengshen Bai and Bernd Wegner. Berlin: Springer. ISBN 3540406891.
  • Stephanie Pain, Histories: China's oldest mathematical puzzles, New Scientist, 30 July 2006. [3]
  • Péng Hào, Zhāngjiāshān Hànjiǎn "Suàn shù shū" zhùshì (Hàndynastiboken på träbitar "Suàn shù shū" funnen vid Zhāngjiāshān med en kommentar och förklaringar) Beijing, Science Press, (2001).
  • Wu Wenjun ed, Zhong Guo Shu Xue Shi Da Xi(The Grand Series of History of Chinese Mathematics) vol 1, chapter 2, "Suan Shu Shu". ISBN 7-303-04555-4

Externa länkarRedigera