Struphuvud

organ i halsen på däggdjur vars funktion är att skydda nedre andningsorganen och frambringa ljud

Struphuvud, larynx, är ett organ i halsendäggdjur vars funktion är att skydda nedre andningsorganen och frambringa ljud.

Människans struphuvud, luftstrupe och bronker.

UppbyggnadRedigera

Struphuvudet består av ett sköldbrosk (cartilago thyroidea), ett ringbrosk (cartilago cricoidea), två kannbrosk (cartilago arytenoidea, "arybrosk"), muskler, blodkärl, nerver och stämbanden.

FunktionerRedigera

Struphuvudets livsnödvändiga funktioner är att hålla luftstrupen öppen så att vi kan andas och att kunna stänga till, vid exempelvis sväljning, för att skydda de nedre luftvägarna.

Struphuvudets sekundära funktion är att medge röstalstring. När vi alstrar röst låter vi stämbandens slemhinnor vibrera mot varandra genom att de ömsom säras av tryckskillnaden mellan lunga och svalg ("drivtryck", subglottalt tryck), ömsom faller ihop mot varandra igen när trycket minskar igen.

Om struphuvudet tas bortRedigera

Personer som fått struphuvudet bortopererat har direkt förbindelse mellan svalg och matstrupe, medan luften till lungorna andas in via ett hål i luftstrupen, trakeotomi. Detta sker framförallt vid cancer i struphuvudet och kallas laryngektomi.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

WebbkällorRedigera

Tryckta källorRedigera

  • Malmquist, Jörgen; Lundh, Bengt (2016). Medicinska ord: det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer (6., [rev. och utök.] uppl.). Lund: Studentlitteratur. sid. 388. Libris 18850792. ISBN 978-91-44-10979-4 
  • Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Bjålie, Jan G. (2007). Människokroppen: fysiologi och anatomi (2). Stockholm: Liber. sid. 358–359. ISBN 9147084359 

Externa länkarRedigera