Blodkärl är rörformiga strukturer i ett djurs kropp som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler. Lymfkärl räknas dock inte som blodkärl.

Människans blodkärl kring huvudet enligt Albrecht von Haller.
Synliga blodådror på en människoarm.

Alla större blodkärl (artärer och vener) är uppbyggda av tre lager:

Blodkärlen bildar blodets cirkulationssystem som är mycket omfattande och vars uppgift är att transportera blod, blodproteiner, immunförsvar, syrgas, koldioxid och andra avfallsprodukter och fördela värme.

Blodkärlen är kopplade till hjärtat i ett slutet system vars uppgift är att pumpa runt blodet i det stora, respektive det lilla kretsloppet.

Blodkärl på en häst.

Se även Redigera