Öppna huvudmenyn
Unga arbetare på Hisingen i Göteborg visar upp tidningen ca 1934

Stormklockan var en socialdemokratisk tidning som startades i december 1908 inom Socialdemokratiska Ungdomsförbundet. Tidningen kom att ge namn åt vänsterfalangen inom socialdemokratin, Stormklockerörelsen. Redaktör var Zeth Höglund. Tidningen präglades av en radikalare och hårdare agitation än den parallellt utkommande Fram som hade startats av Per-Albin Hansson. Vid tiden för Stormklockans uppstart var Fram det socialdemokratiska ungdomsförbundets officiella organ.

Från och med kongressen 1909 blev den det officiella organet för Socialdemokratiska Ungdomsförbundet och förblev ett språkrör för vänsteroppositionen inom socialdemokratin fram till partisplittringen 1917. Vid splittringen lämnade tidningen det Socialdemokratiska arbetarepartiet för att bli organ för Sverges socialdemokratiska vänsterparti 1917 och följde med namnbytena fram till att tidningen istället blev organ åt Vänsterpartiet Kommunisternas ungdomsförbund.[1]

Vid en senare utbrytning ur Vänsterpartiets ungdomsförbund VUF tog personer som grundade Marxist-leninistiska kampförbundet 1970 med sig tidningen och fortsatte att ge ut Stormklockan. Ur spillrorna av det gamla VUF bildade de som fortfarande var lojala mot moderpartiet VPK ett nytt ungdomsförbund: Kommunistisk ungdom (KU). Deras tidskrift hette också Stormklockan, då VPK och KU åberopade sig på traditionen och ansåg sig ha rätt till namnet. Tvisten avgjordes till sist i en rättegång till MLK:s fördel.

Kommunistisk ungdom fortsatte därefter att ge ut en egen variant av Stormklockan med modifierat namn. Åren 1972–77 Kommunistisk ungdom, Stormklockan. Libris 3679176  och 1977-1982 Stormklockan: tidning för arbetande ungdom i stad och på land. Libris 3687463 

Stormklockans första sida den 28 april 1917

ReferenserRedigera

  1. ^ Hirdman, Yvonne (1990). Vi bygger landet: den svenska arbetarrörelsens historia från Per Götrek till Olof Palme ([2., rev. uppl.]). Stockholm: Tiden. sid. 111-118. Libris 7421488. ISBN 91-550-3324-5 

Vidare läsningRedigera

  • Kampen om Stormklockan: dokumentation. Stockholm: utg. 1972. Libris 1195962 
  • Stormklockan 75 år: jubileumsnummer. Stormklockan (Stockholm), 0039-1980 ; 84:1. Stockholm: Röd ungdom. 1984. Libris 568220 
  • Vem äger Stormklockan?: ett försvar för MLK:s rätt till Stormklockan. Kommunistisk tidskrifts skriftserie, 0348-7857 ; 8. Stockholm. 1974. Libris 1266182 

Externa länkarRedigera