Stora Mellansjö

bostadsområde i Huddinge kommun

Stora Mellansjö är ett bostadsområde i Huddinge kommun belägen på södra sidan av sjön Magelungen och avgränsas av förutom av denna av Ågestasjön, Högmora och Ågesta friluftsområde. Området består av villabebyggelse.

Stora Mellansjö skapades genom att Ågesta gård omrking år 1900 styckade av mark. Byggandet av både villor och sportstugor tog emellertid inte fart förrän under 1930-talet. Många av husen är typhus, karaktäristiska för sin tid och en del är arkitektritade. Mellan 1957 och 1988 byggdes mycket lite i området eftersom det i praktiken rådde förbud mot nybyggnation. Därefter har ett antal större exklusiva villor uppförts, främst längs Ågestavägen och i närheten av vattnet.

Området är en gammal kulturbygd med stora naturvärden. Karaktäristiskt för området är de många och stora ekarna. I området finns arter som vattenfladdermus och gröngöling.[1] Gravfälten på områdets mark vittnar om bosättningar redan i förhistorisk tid. Lämningar visar att det har funnits en gård i Ågesta ända sedan äldre järnåldern. Det äldsta skriftliga belägget för namnet är från 1330.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Mellansjö: En kulturmiljö i Huddinge”. Huddinge kommun. https://mellansjo.se/wp-content/uploads/2018/09/kulturskriften.pdf. Läst 5 december 2019.