Stolz-Cesàros sats är ett resultat inom matematisk analys som kan användas för att avgöra huruvida en följd är konvergent. Satsen är uppkallad efter Otto Stolz och Ernesto Cesàro och kan ses som en slags l'Hôpitals regel för följder.

FormuleringRedigera

Låt   och   vara två följder av reella tal. Antag att   är strikt växande och obegränsad, samt att gränsvärdet

  existerar

Då gäller