Öppna huvudmenyn

Icke-spridningsavtalet (officiellt: fördraget om ickespridning av kärnvapen) (engelska: Non-Proliferation Treaty (NPT)) är ett fördrag som skrevs på i New York 1968, för att hindra spridningen av kärnvapen.

Icke-spridningsavtalet
Fördraget om icke-spridning av kärnvapen
NPT Participation.svg
Deltagande i icke-spridningsavtalet

  Bundits av annan
(Taiwan)

  Utträtt
(Nordkorea)
  Aldrig signerat
(Indien, Israel, Pakistan, Sydsudan)
TypMultilateralt avtal
InnehållFörbud mot spridning och utveckling av kärnvapen. Rätt att använda kärnteknik för fredliga syften. Skyldighet att tillåta inspektioner från IAEA.
Signerades1 juli 1968
PlatsNew York, USA
Trädde i kraft5 mars 1970
Parter190
(utomstående: Indien, Israel, Nordkorea, Pakistan och Sydsudan)
WikisourceNuclear Non-Proliferation Treaty

Avtalet har tre grundpelare: Icke-spridning, avväpning samt rätten att använda kärnenergi för fredliga ändamål.

Avtalets tre pelareRedigera

Icke-spridningRedigera

Icke-spridningsavtalets syfte är att endast fem stater i världen ska tillåtas ha kärnvapen: USA, Storbritannien, Frankrike, Folkrepubliken Kina samt Ryssland. När avtalet var klart för ratificering 1968 var det endast dessa stater som hade kärnvapen; de är också permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Dessa fem länder förbinder sig att inte överföra kärnvapenteknologi till andra stater, övriga länder förbinder sig att inte utveckla sådan teknologi.

AvväpningRedigera

De fem kärnvapenmakterna förbinder sig också att minska och på längre sikt avskaffa de egna kärnvapnen.[1]

Rätt att använda kärnteknik fredligtRedigera

Alla stater har rätt att använda kärnteknik för fredliga ändamål, till exempel för att alstra ström genom kärnreaktorer. De stater som saknar kärnvapen förbinder sig att tillåta inspektion av FN-organet IAEA.

HistoriaRedigera

Fördraget föreslogs av Irland och 1968 var avtalet klart för ratificering av världens länder. Fördraget började gälla den 5 mars 1970 när USA, Storbritannien, Sovjetunionen och ytterligare 40 stater undertecknat fördraget. Folkrepubliken Kina undertecknade fördraget 1992.

Nordkorea undertecknade fördraget 1985 men lämnade fördraget 2003. 2005 förklarade landet att det har kärnvapen. Indien och Pakistan, som har kärnvapen, har aldrig undertecknat fördraget. Israel, som misstänks ha kärnvapen, har heller aldrig undertecknat fördraget.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Dirk Roland Haupt: Förhandla om kärnvapennedrustning - Skyldighet enligt 1968 års icke-spridningsfördrag; i: Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 219:e årgången (2015), andra häftet, sid 114-130

Övriga källorRedigera