Stockbyån utgör Stockbysjöns utlopp i KottlasjönLidingö. Ån har numera krympt till en så gott som uttorkad bäck.

Stockbyån