Stiftsstyrelsen är sedan 1989 verkställande organ på Svenska kyrkans regionala nivå (stiften) och utses genom indirekt val av stiftsfullmäktige, som är stiftets beslutande organ. Biskopen är självskriven ordförande.

Stiftsstyrelsens motsvarighet i ett pastorat är kyrkorådet. (I ett pastorat med mer än en församling finns även församlinsråd.) På riksplanet motsvaras den av Kyrkostyrelsen.