Öppna huvudmenyn

Stiftsstyrelsen är sedan 1989 verkställande organ på Svenska kyrkans regionala nivå (stiften) och utses genom indirekt val av stiftsfullmäktige, som är stiftets beslutande organ. Biskopen är självskriven ordförande.

Stiftsstyrelsens motsvarighet i en församling är kyrkorådet och i en kyrklig samfällighet kyrkonämnden. På riskplanet motsvaras den av Kyrkostyrelsen.