Stiftsfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Svenska kyrkans regionala nivå, stiften. Ledamöterna utses vart fjärde år i direkta kyrkliga val. Till och med 1997 utsågs ledamöterna i stiftsfullmäktige genom indirekta val genom elektorer i församlingarna.

Stiftsfullmäktige utser genom indirekt val:

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Redigera

Stiftsfullmäktige finns också i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, där det är ett organ som deltar i stiftets administration vid sidan av domkapitlet. Till stiftsfullmäktiges huvudsakliga uppgifter hör att godkänna stiftets verksamhets- och ekonomiplan samt dess budget.[1] Förutom sina andra uppgifter, utser stiftsfullmäktige i Finland en lekmannamedlem till domkapitlet.

Stiftsfullmäktige har 21 medlemmar som väljs för fyra år i taget. 14 av dem är lekmän och 7 är präster.[2] Stiftsfullmäktige samlas minst två gånger per år.[3]

Referenser Redigera