Sthen Jacobsen, född 1642 i Kågeröds socken i Skåne, död 1696, var en skånsk präst och krönikeförfattare. Han skrev omkring 1680 Den Nordiske Kriigs Krønicke på danska, ett verk som blev Skånes sista bidrag till den danska litteraturen.

Under sitt liv hade Sthen Jacobsen ingen möjlighet att få sitt manuskript utgivet i Danmark, eftersom han var präst i Skånet, och inte heller i Sverige, där han sannolikt hade blivit avsatt som präst om han hade försökt. Därför gömde han manuskriptet. Det hamnade så småningom i Uppsala Universitetsbibliotek, där det återfanns i slutet på 1800-talet av Martin Weibull, som lät trycka det. Den Nordiske Kriigs Krønicke utkom därför inte förrän 1897.

Boken ger en objektiv granskning av Skånska kriget och är full av kritiska kommentarer riktade både mot den danska och den svenska sidan.

Weibull avslutade sitt förord till boken med: "Och så blev den liggande, till dess efter två århundradens hvila, just på sjelfva hans dödsår, hans bok begynte tryckas för att, sänd öfver Öresund, blifva en vänlig skänk till Danmark från det gamla Skåneland."

Vidare läsningRedigera

Lars Lindvall: En svensk krönika på danska: Prästen Sthen Jacobsen och Skånska kriget, Dixikon den 7 juli 2017.