Öppna huvudmenyn
Sorø Akademi i slutet av 1800-talet

Sorø Akademi är ett tidigare namn på en skola i den danska staden SorøSjälland, som leder sitt ursprung från det av Skjalm Hvides söner på 1100-talet grundlagda Sorø kloster.

Sorø kloster, ett cisterciensmunkkloster, som fick sin slutliga organisation av Absalon Hvide 1161, var ett av de viktigaste i Danmark, och dess abbotar hörde till rikets främsta prelater samt hade säte i riksrådet. Munkarna i Sorø kloster arbetade även med Danmarks historia; broder Niels, den danska rimkrönikans författare, var munk i Sorø.

År 1586 ombildades klostret till en skola och uppfostringsanstalt för 30 adliga och 30 borgerliga gossar. År 1623 upprättades vidare en riddarakademi, som besöktes av de kungliga prinsarna och unga adelsmän, men nedlades redan 1655. Akademien återupprättades 1747, då Ludvig Holberg dit skänkte sitt baroni, och det hade en hel serie av ansedda vetenskapsmän till professorer, som sysselsatte sig i synnerhet med danska språket och historien; akademien upphörde dock 1793. År 1822 upprättades i Sorø en lärd skola, och därmed förenades 1826 en akademi, som dock aldrig blev fick någon större betydelse och nedlades 1849.

Numera finns endast ett gymnasium med 470 elever; institutionen bär namnet Sorø Akademis Skole. Sorø akademis tillgångar har till stor del använts att främja många andliga ändamål; men Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs 1838 framkastade tanke, som 1847 vann Kristian VIII:s gillande, att upprätta ett stort folkuniversitet, har inte kunnat förverkligas.

Sorø kyrka, som byggdes av Absalon Hvide, är vilostad för honom och en mängd av Skjalm Hvides övriga ättlingar, vidare för kungarna Kristoffer II, Valdemar Atterdag och Olof Håkansson (drottning Margaretas kvarlevor fördes 1413 från Sorø till Roskilde) samt för Holberg. I Akademiträdgården ("Akademihaven") avtäcktes 1898 Holbergs av professor Vilhelm Bissen modellerade staty, med komedins och historiens muser på ömse sidor om sockeln.

Soransk tidsskrift (sex band, 1865-1912) innehåller bidrag till akademiens nyare historia.

KällorRedigera

Sorö i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)