Öppna huvudmenyn

Sten Swedlund, född 13 mars 1937, död den 14 juli 2014[1], var en svensk konteramiral. Examen från Kungliga Sjökrigsskolan 1958 och därefter tjänstgöring bland annat i ubåtsvapnet.

Sten Swedlund var chef för ubåtsflottiljen 1982 - 1985, chef för Sydkustens Örlogsbas 1986 - 1989 och chef för Kustflottan 1990 - 1994.

Efter sin pensionering från Försvarsmakten var Sten Swedlund verksam för Internationella Röda Korset. 1995 - 1997 var han chef för Röda Korsets verksamhet i Kroatien. Därefter hade han uppdrag för Röda Korset fram till 2004 i Serbien,Nordkorea och Irak.

1980 invaldes Sten Swedlund som ordinarie ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet och 1993 i Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Han har varit inspector för den navalakademiska föreningen SjöLund.

Sedan 2004 var Sten Swedlund en av de drivande i Varvshistoriska föreningen i Karlskrona, och väckte där liv i Repslagarbanan.

Prins Carl-medaljen förlänades honom den 1 december 2009 konteramiral Sten Swedlund för framstående internationella humanitära insatser.

KällorRedigera