Sten Lennart Hidal, född den 5 oktober 1946 i Landskrona, är en svensk teolog.

Hidal blev student i Lund 1965. Han avlade filosofie kandidatexamen i bland annat semitiska språk (med arabiska) vid Lunds universitet 1968 och blev teologie kandidat 1969. Hidal prästvigdes för Visby stift sistnämnda år. Han missiverades till Visby, där han blev domkyrkoadjunkt 1970 och senare domkyrkokomminister.

År 1974 disputerade Hidal på en avhandling om bibelutläggningen hos Efraim Syriern på 300-talet e. Kr. (Interpretatio Syriaca, Die Kommentare des heiligen Ephraems des Syrers zu Genesis und Exodus mit besonderer Berucksichtigung ihrer auslegungsgeschichtlichen Stellung).

Därefter var han anställd vid universitetet som lektor från 1975 och docent 1976. Mellan 1979 och 1985 var han anställd på halvtid vid Bibelkommissionen i Uppsala som översättare av gammaltestamentliga texter. År 1997 blev Hidal biträdande professor i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet och senare professor i bibelvetenskap, särskilt hebreiska 1999 (till 2008).

Åren 1999-2002 var han dekanus för den Teologiska fakulteten. Han har varit vice praeses i Collegium Patristicum Lundense och har gästföreläst i exegetiska och patristiska ämnen vid universiteten i Uppsala, Bergen, Helsingfors, Oxford och Utrecht.

Hidal har främst inriktat sin forskargärning på Gamla testamentets receptionshistoria. Han har också publicerat ett flertal översättningar av fornkyrkliga texter från syriska, latin och grekiska.

Hidal lämnade efter att ha övergått till tjänst vid universitetet prästämbetet i Svenska kyrkan och konverterade till romersk-katolska kyrkan. Han sitter i redaktionskommittén för tidskriften Signum.

Sedan 2009 är Hidal ordförande i Tegnérsamfundet. Han var vidare inspektor vid Kalmar nation i Lund mellan 2005 och 2017.

Sten Hidal är sedan 1989 gift med filosofie kandidat Malin Loman, dotter till Bengt Loman.

Utmärkelser, ledamotskap och priserRedigera

KällorRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ https://journals.lub.lu.se/vsl/issue/view/3031/621 Vetenskapssocieteten i Lund Årsbok 2018
Företrädare:
Gunnar Bergendal
Inspektor för Kalmar nation
2005-2017
Efterträdare:
Mikael Bodelsson