Klimatkammare är ett utrymme vars temperatur, fuktighet, tryck och så vidare kan förändras för att kunna testa produkter och använda olika processer.

Exempel på temperatur- och fuktighetskammare

Se ävenRedigera