Staffan Bengtsson, född 2 oktober 1955 i Umeå, är en svensk ämbetsman.

Staffan Bengtsson har studerat vid Lunds universitet och Umeå universitet med en fil kand-examen 1982 i bland annat statskunskap, nationalekonomi och historia. Han arbetade efter sin examen en tid som gymnasielärare samt med konstruktion och utprövning av högskoleprovet.

Han har därefter arbetat i regeringskansliet 1992–2006, inledningsvis på finansdepartementets budgetavdelning som bl. a. departementsråd och t.f. budgetchef, och under åren 1998–2006 som statssekreterare i utbildningsdepartementet respektive socialdepartementet. Han var under 2008–2017 överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer.

Staffan Bengtsson är ordförande för Nämnden för statligt tandvårdsstöd[1] (sedan 2015), ordförande för Nämnden för läkemedelsförmåner[2] (2017) samt styrelseordförande för Statens Jordbruksverk[3] (2018). Han är även styrelseledamot av Transportstyrelsen[4] (2018) samt vice ordförande i styrelsen för Försvarets materielverk[5] (2021). Från 2021 är han skattmästare i styrelsen för Svenska institutet i Athen.[6]

Källor

redigera