Staffan Bengtsson, född 2 oktober 1955 i Umeå, är en svensk ämbetsman.

Staffan Bengtsson har studerat vid Lunds universitet och Umeå universitet med en fil.kand.-examen 1982 i bland annat statskunskap, nationalekonomi och historia. Han arbetade efter sin examen en tid som gymnasielärare samt med konstruktion och utprövning av högskoleprovet.

Han har därefter arbetat i regeringskansliet 1992-2006, inledningsvis på finansdepartementets budgetavdelning som bl. a. departementsråd och t.f. budgetchef, och under åren 1998-2006 som statssekreterare i utbildningsdepartementet respektive socialdepartementet. Han var under 2008-2017 överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer.

Staffan Bengtsson är ordförande för Nämnden för statligt tandvårdsstöd[1] (sedan 2015), ordförande för Nämnden för läkemedelsförmåner[2] (2017) samt styrelseordförande för Statens Jordbruksverk[3] (2018). Han är även styrelseledamot av Transportstyrelsen[4] (2018) samt Försvarets materielverk[5] (2020).

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Nämnden för statligt tandvårdsstöd - Tandvårds-Läkemedelförmånsverket”. www.tlv.se. https://www.tlv.se/om-oss/om-tlv/organisation/namnden-for-statligt-tandvardsstod.html. Läst 7 januari 2019. 
  2. ^ ”Nämnden för läkemedelsförmåner - Tandvårds-Läkemedelförmånsverket”. www.tlv.se. https://www.tlv.se/om-oss/om-tlv/organisation/namnden-for-lakemedelsformaner.html. Läst 7 januari 2019. 
  3. ^ ”Styrelsen”. www.jordbruksverket.se. http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/verksamhetochorganisation/organisation/styrelsen.4.73034b9c165455363151ae6a.html. Läst 7 januari 2019. 
  4. ^ ”Transportstyrelsens styrelse - Transportstyrelsen”. www.transportstyrelsen.se. https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/Organisation/Styrelsen/. Läst 7 januari 2019. 
  5. ^ ”Organisation”. www.fmv.se. https://www.fmv.se/om-fmv/organisation/. Läst 16 september 2020.