Stör är en ca 87 km lång å i förbundslandet (delstaten) Schleswig-Holstein, Tyskland. Biflöde till Elbe.

Skyddsanläggning mot tidvatten vid åns mynning i havet.