En spricka eller fraktur är en zon i ett material där ett brott har skett.

Spricka i en betongpelare efter belastningstest

Se ävenRedigera