Bilateral symmetri, en typ av spegelsymmetri som ett föremål besitter då det finns ett plan som delar föremålet i två enantiomorfa delar. De flesta fritt rörliga djur är bilateralt symmetriska och klassas därmed som tvåsidiga djur.

Bilateral symmetri.

Se även redigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.