Specifik avrinning är avrinningen per ytenhet. Normalt brukar den specifika avrinningen anges i antingen enheten kubikmeter per kvadratkilometer och sekund eller i enheten liter per hektar och sekund. En speciell variant av den specifika avrinningen är det dimensionerade flödestalet.

Den specifika avrinningen kan beräknas från den hydrologiska ekvationen.


Se ävenRedigera