Avrinning är det som sker när det regn och smältvatten rör sig vidare i ett område. Det kan ske som ytavrinningmarkytan, som grundvattenavrinning och som avrinning i vattendrag. Eftersom det mesta vattnet från olika ställen så småningom samlas i vattendrag sker det mesta som avrinning i vattendrag.

Se även

redigera