Soppar[1] eller rörsoppar[2] är en beteckning för svampar inom ordningen Boletales vilka har de gemensamma karaktärerna köttig hatt med centralställd fot och ett rörförmigt hymenofor vilket (till skillnad från tickornas) är lätt skiljbart från hatten.[3] "Sopparna" tillhör framförallt familjerna Boletaceae och Suillaceae (i båda familjerna finns det även "ickesoppar"). Dessutom förekommer "soppar" inom familjerna Boletinellaceae och Gyroporaceae. Som grupp är den polyfyletisk och saknar därför taxonomiskt värde.

Beteckningen "sopp" går tillbaka till tiden före de kemiska och molekylärfylogenetiska analyserna, då klassifikationen av svampar endast byggde på morfologiska karaktärer. Sålunda delades då "ordningen" Autobasidiomycetes i "klassen" basidiesvampar (Basidiomycetes) in i hattsvampar (Hymenomycetes) och buksvampar (Gasteromycetes). Alla (rör)soppar fördes då till släktet Boletus i familjen Polyporaceae ("porsvampar", som även innehöll "tickorna" i släktet Polyporus), en av sex familjer bland hattsvamparna.[3][4][5][6][7][8][9]

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet beskrevs så fler soppsläkten (exempelvis Xerocomus av Lucien Quélet 1888) och gamla släkten återupplivades (som Suillus och Leccinum vilka beskrivits av Samuel Frederick Gray redan på tidigt 1800-tal). Sopparna flyttades till den återuppväckta familjen Boletaceae (beskriven av François Fulgis Chevallier 1826 och då innefattande tickorna). 1931 upprättade Édouard-Jean Gilbert ordningen Boletales och till denna förde han även Phylloporus pelletieri vilken tidigare placerats bland "skivlingarna" och som kom att kallas för "kompromissnamnet" skivsopp på svenska. Under andra halvan av 1900-talet medförde kemiska analyser av framför allt pulvinsyraderivat[10][11][12] till att man insåg att svampar som tidigare placerades bland skivlingar och buksvampar var nära släkt med Boletales och DNA-analyser från 1990-talet och framåt har visat att "soppordningen" Boletales är polyfyletisk om inte även dessa familjer inkluderas, vilket fått till följd att familjen Boletaceae, som tidigare inordnade alla "soppar", i ljuset av dessa insikter har delats upp på flera familjer.[13][14]

ReferenserRedigera

 1. ^ Sopp i SAOB.
 2. ^ Rör-sopp i SAOB
 3. ^ [a b] Boletus i Nordisk familjebok, Uggleupplagan band 3 (1905), spalt 999.
 4. ^ Svampar i Nordisk familjebok, Uggleupplagan band 27 (1918), spalt 817.
 5. ^ Basidiomycetes i Nordisk familjebok, Uggleupplagan band 2 (1904), spalt 1021-1022.
 6. ^ Hymenomycetes i Nordisk familjebok, Uggleupplagan band 11 (1909), spalt 1493-1494.
 7. ^ Polyporaceae i Nordisk familjebok, Uggleupplagan band 21 (1915), spalt 1311-1312.
 8. ^ Boletus i Nordisk familjebok 1800-talsupplagan band 2 (1878) spalt 826.
 9. ^ Por-svamp i SAOB.
 10. ^ Helmut Besl, Andreas Bresinsky, Lothar Kopanski, Wolfgang Steglich, 1978, 3-O-Methylvariegatsäure und verwandte Pulvinsäurederivate aus Kulturen von Hygrophoropsis aurantiaca (Boletales), Zeitschrift für Naturforschung C 33, sid. 820-825.
 11. ^ Norbert Arnold, Wolfgang Steglich, 1996, Zum Vorkommen von Pulvinsäure-Derivaten in der Gattung Scleroderma, Zeitschrift für Mykologie 62:1, sid. 69-73.
 12. ^ Mark Stadler, Veronika Hellwig, 2004, PCR-based data and secondary metabolites as chemotaxonomic markers in HTS for bioactive compounds from fungi, i Zhiqiang An (red), 2004, Handbook of Industrial Mycology, sid. 269-309 (293-298).
 13. ^ Manfred Binder & David S. Hibbett, 2006 Molecular systematics and biological diversification of Boletales, Mycologia 98:6, sid. 971-981.
 14. ^ David S. Hibbett, Boletales i David J. McLaughlin, Joseph W. Spatafora, 2004, The Mycota VII: Systematics and Evolution part A, sid. 407-409.ISBN 9783642553189