Morfologi (biologi)

inom biologin och de medicinska vetenskaperna läran om skillnaderna och likheterna mellan organismers anatomi

Morfologi (av klassisk grekiska μορφή, "form") är inom biologin och de medicinska vetenskaperna läran om skillnaderna och likheterna mellan organismers anatomi. Morfologi brukar därför också benämnas jämförande anatomi.

Harsyrans blommas anatomi.

Zoomorfologi och växtmorfologi redigera

I zoomorfologi studeras djurens morfologi och i växtmorfologi studeras växters, svampars och algers morfologi.

Mikrobiologisk morfologi redigera

Inom mikrobiologin skiljer man på bakterier beroende på deras form, och skiljer på:

  1. Kocker
  2. Stavar eller baciller
  3. Coccobacillus
  4. Vibrioner
  5. Spiriller
  6. Spiroketer
  7. Hyfer
  8. Pleomorfa
  9. Kvadratiska platta bakterier

Källor redigera

Webbkällor redigera

Tryckta källor redigera

Externa länkar redigera