Morfologi (biologi)

inom biologin och de medicinska vetenskaperna läran om skillnaderna och likheterna mellan organismers anatomi
Harsyrans blommas anatomi.

Morfologi är inom biologin och de medicinska vetenskaperna läran om skillnaderna och likheterna mellan organismers anatomi. Morfologi brukar därför också benämnas jämförande anatomi.

Zoomorfologi och växtmorfologiRedigera

 
Sandstarrens anatomi.

I zoomorfologi studeras djurens morfologi och i växtmorfologi studeras växters, svampars och algers morfologi.

Mikrobiologisk morfologiRedigera

Inom mikrobiologin skiljer man på bakterier beroende på deras form, och skiljer på:

  1. Kocker
  2. Stavar eller baciller
  3. Coccobacillus
  4. Vibrioner
  5. Spiriller
  6. Spiroketer
  7. Hyfer
  8. Pleomorfa
  9. Kvadratiska platta bakterier