Sonja Svensson

svensk litteraturvetare

Sonja Margareta Elisabet Svensson[1], född Gustavsson 17 augusti 1943 i Nyköping[2], är en svensk litteraturvetare. Hon är gift med Conny Svensson.

Sonja Svensson i september 2019.

Efter studentexamen i Nyköping på helklassisk linje 1962 studerade Svensson vid Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA 1962–63. Hon studerade därefter vid Uppsala universitet och avlade filosofisk ämbetsexamen 1968 och ämneslärarexamen i Uppsala 1970 samt arbetade som assistent och lärare i barnlitteratur på Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet med vissa avbrott 1970–1980. 1983 disputerade hon för filosofie doktorsexamen där och tillträdde samma år posten som chef för Svenska barnboksinstitutet i Stockholm. 2005–2008 innehade hon en forskartjänst på halvtid där. Svensson ansvarade för barn- och ungdomsboksavsnitten i Bonniers svenska litteraturhistoria liksom i Nationalencyklopedins tryckta version 1989-96. 1983–2005 var hon redaktör för cirka 70 titlar i Svenska barnboksinstitutets vetenskapliga skriftserie och ansvarig utgivare för institutets tidskrift Barnboken.

Forskartjänsten på Svenska barnboksinstitutet inledde det arbete som resulterade i publiceringen av boken om svensk barnpress 2018. Hon har också efter pensioneringen fortsatt att publicera studier i barnlitteratur och andra ämnen.


BibliografiRedigera

 • King Lear-översättningar i Sverige. Dramaforskning (Uppsala) nr 14 1968
 • Svenska tidskriftsartiklar om barn- och ungdomslitteratur. Litteratur och samhälle nr 1, 1974
 • Är dom vuxna aldrig riktigt kloka? Om åldersbarriärer i den svenska ungdomsboken 1950 1975. Litteratur och Samhälle nr 6, 1975
 • Kring den svenska ungdomsboken. Analys debatt handledning. NoK 1977; 1981. Red. o utg. tills m Ulla Lundqvist
 • Läsning för folkets barn. Folkskolans Barntidning och dess förlag 1892–1914. Med en inledning om fattiga barns läsning på 1800-talet. Diss. Uppsala. R&S 1983. Skrifter utg. av Sbi nr 16
 • Litteraturens vägar. Litteratursociologiska studier tillägnade Lars Furuland. Red. Bo Bennich-Björkman, Eric Johannesson, Sonja Svensson. Gidlunds 1988
 • Barnbokens väg. Om barnlitteraturens villkor och funktion i dagens Sverige. Red. Sonja Svensson, Lena Kåreland. Kulturrådet/Sbi. Opal 1987
 • Först och sist – Lennart Hellsing. Red. Marianne Eriksson, Fibben Hald, Susanna Hellsing och Sonja Svensson. R&S 1989. Skrifter utg. av Sbi nr 34
 • Ord och bilder för barn och ungdom III. Ungdomslitteraturen. Historik, kommentarer, urval av Lars Furuland, Mary Ørvig & Sonja Svensson. R& S, 1994
 • Barnavänner och skolkamrater. Svenska barn- och ungdomstidningar 1766-1900 sedda mot en internationell bakgrund. Carlssons förlag 2018. Skrifter utg. av Sbi nr 146

UtmärkelserRedigera

 • Invald i Nya Idun 1987
 • Gulliverpriset (IBBY Sverige) 1992
 • Zacharias Topelius-medaljen (Finland) 1998
 • Utnämnd till ambassadör vid Pippi-festivalen i Velenje, Slovenien 1999. (Enda svenska representant vid sidan av Anita Gradin 1994 och Astrid Lindgren 1996)
 • Invald i The Swedish Bunk Johnson Society 2002
 • Vänbok till Sonja Svensson. Red. Jan Hansson & Gallie Eng. Opal 2008. Skrifter utg. av Sbi nr 100
 • Utnämnd till ”Fellow” i International Research Society of Children's Literature/IRSCL 2009
 • Samfundet De Nios Astrid Lindgren pris 2019


KällorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ https://www.ratsit.se/19430817-Sonja_Margareta_Elisabet_Svensson_Stockholm/Cl2kmNmZgPO4tpIc2nVEaAZpNV0kfI-jR-gtCSclB6U
 2. ^ http://runeberg.org/vemarhon/0445.html