Somatiska celler är alla kroppens celler förutom könscellerna.

De somatiska cellerna är till skillnad från könscellerna diploida, det vill säga de har dubbel uppsättning kromosomer, en från vardera föräldern.