Somatisk cell

(Omdirigerad från Somatiska celler)

Somatiska celler är alla kroppens celler förutom könscellerna.

De somatiska cellerna är till skillnad från könscellerna diploida, det vill säga de har dubbel uppsättning kromosomer, en från vardera föräldern.